Støttefond

VISJON Stokke IL: Idrettsglede, felleskap og utfordringer

Støttefond i Stokke idrettslag

Målsetting: 

Støttefondet i Stokke IL er en ordning som skal gi alle barn og unge muligheten til delta i Stokke IL sine aktiviteter. Støttefondet er midler som skal brukes til å støtte utøvere som selv ikke har mulighet til å dekke treningsavgiften i regi av Stokke idrettslag. 

Prosedyrer for å søke

Du må ha mottatt treningsavgiften før du søker.

Du som foresatt/foreldre (evt. trener/lagleder) fyller ut søknadsskjema og sender den til stottefond@stokkeil.no 

Det er en person i hovedstyret som behandler søknadene og innvilger eller avslår avhengig av vurderinger som gjøres. Den som søker får svar på e-post.

Man kan kun søke om å få dekket treningsavgiften, det forutsettes at kontingenten er betalt. 

Stokke IL kan dekke inntil 2500 kr for hver utøver.

Tildelingen gjelder for 1 år.

Søknaden behandles konfidensielt med færrest mulig involverte slik at personvernet ivaretas.

Last ned søknadsskjema