Viste du at kan velge en strømleverandør samtidig som du støtter Stokke IL?
For hver kWh du forbruker, betaler Kraft til idretten 1 øre direkte til idrettslaget du har valgt å støtte. Det er 6 personer som valgt denne ordningen, og det betød i 2022 at vi mottok 1436,- kr.

Flere er velkomne til å prøve strøm fra Polar Kraft, og det kan du gjøre via lenken under. Kanskje du til og med har en bedrift som vil være med på å støtte gjennom «Kraft til idretten»?

Tusen takk for støtten!

https://www.krafttilidretten.no/club/stokke-idrettslag