Stokke Idrettspark

Adresse: Rørkollveien 2, 3160 Stokke

I idrettsparken finner du følgende anlegg: 

Stokkehallen (Flerbrukshall med tribuner eid av Sandefjord kommune), to 11’er kunstgressbaner, to 11’er gressbaner, basketballbane, sandvolleyballbane, tartandekke på langsiden av den ene kunstgressbanen, lengdegrop, petanquebane, skatepark og tennisbane med asfaltdekke. 

Det finnes også tribune ved hovedbanen, samt kiosk både utendørs, men også inne i Stokkehallen hvor det er en større kafeteria. 

KGA – Hovedbanen 11’er kunstgress

KGD – Treningsfelt 11’er kunstgress. Nytt dekke med bjørkeinnfyll legges i 2023.

Treningsfelt Gress – B

Treningsfelt Gress – C

Tennisbane

Petanquebane

Skatepark

Lengdegrop

Basketballbane

Sandvolleyballbane

Kiosk

Stokkehallen

Oversikt over anlegget