Fritidskort

Rutiner for bruk av Sandefjords kommune fritidskort.

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Fritidskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi.

Et enkelt søknadsskjema finner du på denne linken: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kif-dokumenter/tilskudd-og-stotteordninger/fritidskortet/soknadsskjema-fritidskort-2022-.pdf

Dette skjemaet skal skrives ut, fylles ut og leveres på kontoret hos NAV sammen med dokumentasjon. Søknad som leveres uten dokumentasjon blir ikke behandlet.

Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord.

Når et medlem har fått innvilget et fritidskort så kan de bruke dette til å dekke en evt. kontingent og treningsavgift i idrettslaget. Medlemmet må da sende følgende info til KlubbAdmin-ansvarlig på laget (ofte lagleder):

Navn:

Fødselsdato:

Fritidskort nr.:

Hva tilskuddet skal dekke: her må pdf med faktura (hentes av medlemmet i MinIdrett leveres med)

KlubbAdmin-ansvarlig pr. lag (lagleder) fyller da inn skjemaet som ligger på denne linken: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kif-dokumenter/tilskudd-og-stotteordninger/fritidskortet/soknadsskjema-lag-og-foreninger-2022.pdf

Navn: Søknadsskjema for lag og foreninger 202x.(.pdf).

Merk: Det er brukerstedene som søker på vegne av brukerne, IKKE innehaverne av kortet og søknadene merkes med kortnummer, ikke med navn.

Skal medlemmet ha dekket både kontingent og treningsavgift via fritidskortet må det fylles ut to skjemaer. 

Viktig: bruk alltid organisasjonsnr. 971321059 og kontonummer fra den riktige fakturaen som skal dekkes i skjema. 

Adresse for søknaden står i skjemaet.