Politiattest

Krav om politiattest i Stokke idrettslag.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Stokke IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Hovedstyret i Stokke IL har vedtatt at dette skal gjelde for alle trenere og lagledere som er eldre enn 15 år som trener eller er lagleder for lag under 18 år.

Dette gjøres i samråd med politiattestansvarlige:        

Bjørn Vegar Norvang, e-post: politiattest@stokkeil.no, telefon:  413 68 393 eller
Kenneth Mathiassen, e-post: anleggsleder@stokkeil.no, telefon: 917 54 280

Representantene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis, og den skal leveres til den som søker elektronisk.

Fremgangsmåte:

  1. Den som skal søke om politiattest trenger en bekreftelse fra idrettslaget. Bekreftelsen innhentes hos ansvarlige for politiattester i Stokke IL, før dere sender søknad. Send en mail til politiattest@stokkeil.no eller med fullt navn, fødsels/personnr. (11 siffer) og den gruppe/rolle dere søker om politiattest for (eks. fotballgruppa, lagleder J 2013). Politiattestansvarlige fyller ut skjema med bekreftelse og dere får den tilbake pr. e-post (enkelt å legge det ved søknaden), samt fremgangsmåte for søknad (som beskrevet under).
  2. Når du har fått bekreftelsen kan du fortsette prosessen under.
  3. Du må logge deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)
    • Velg formål fra nedtrekksliste (formål er frivillig organisasjoner)
    • Legge ved bekreftelsen som du har fått fra idrettslaget. 
    • Du mottar politiattesten elektronisk i Altinn eller i din digitale postkasse
  4. Når du har mottatt politiattesten må denne fremvises for politiattestansvarlig i idrettslaget. Dette kan gjøres ved å sende den elektronisk til en av de politiattestansvarlige (per e-post eller SMS), eller gjøre avtale om å fremvise denne fysisk, om du ikke ønsker å sende den elektronisk. Politiattestansvarlige vil registrere dato på politiattesten og når denne ble fremvist i idrettslagets klubbadministrasjonssystem. Ingen andre data blir tatt vare på. Mottatte politiattester slettes etter registrering.

Er du under 18 år og trenger politiattest er fremgangsmåten litt annerledes enn overstående. For det første må du ha foresattes underskrift på søknaden din i tillegg til din egen. Du kan heller ikke søke elektronisk, slik at søknaden må sendes pr. post. Du vil få en detaljert fremgangsmåte over fremgangsmåte fra politiattestansvarlige når du ber om bekreftelse for å kunne søke om politiattest (se punkt 1 i fremgangsmåte).

Bare personer som har fremvist politiattest uten merknader, kan gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Trenere/instruktører i Stokke IL aksepterer også å være underlagt NIFs og NIFs organisasjonsledds regler og vedtak herunder NIFs straffe- og dopingbestemmelser, og at sanksjoner/straff etter NIFs regelverk kan ilegges dersom han/hun bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak. Trener samtykker i at saker vedrørende brudd på dopingbestemmelsene kan avgjøres med endelig virkning av Court of Arbitration for Sport (CAS). Dette innebærer at en voldgiftsavgjørelse i CAS aksepteres som endelig, og at dette i utgangspunktet avskjærer adgang til prøving av avgjørelsen for alminnelige domstoler.

Med vennlig hilsen Styret i Stokke IL