Æresmedlemmer
Et æresmedlemskap i Stokke Idrettslag må vi kunne si henger veldig høyt.
For å bli æresmedlem må man ha lagt ned en innsats langt ut over det "normale" over lang tid. Presentasjonen av våre æresmedlemmer viser nettopp hvilken innsats som er nedlagt over tiår til det beste for Stokke IL.


Lars Gjein (1911-1998)
En av dem som var med i laget helt fra starten. Han har vært formann i
laget i syv år, 1939-45 og 1954-55. Han var med å bygge opp vårt
idrettsanlegg og hadde verv i flere grupper og var spesielt interessert i
friidrett. Da klubbhuset ble bygget i 1953 ble det levert mange
materialer fra Lars Gjeins bedrift, som det ikke kom noen regning på. Han
var aktiv i fotball, ski og orientering.
Utnevnt 3. november 1966

Erling Askjem (1917-2006)
Formann i laget 1959-61. Han var formann i skigruppa i 15 år
og var en av ildsjelene i oppbyggingen av Melsombakkene.
Han var aktiv i skihopp.
Utnevnt 3. november 1966
Sverre Bergene
Formann i laget 1948-49. Han var en sentral person ved
oppføringen av klubbhuset i 1953 og ved utvidelsen i 1976/77.
Han var tilsynsmann for klubbhuset i en årrekke.
Han var også aktivt med ved anlegget av lagets første gressbane i 1953.
Sverre var aktiv i friidrett og fotball.
Utnevnt 1978
Håkon Svendsen
formann i laget 1952-53. Han var kasserer i laget i mange år
og var primus motor ved opparbeidelsen av vår første gressbane
i 1953. Han hadde tillitsverv i flere av gruppene og var i noen år lagets revisor.
Utnevnt 23. januar 1981
Magnus Jacobsen
Formann i 1935-38 og i 1947. Han har hatt tillitsverv i flere av gruppene.
Han var med i oppbyggingen av idrettsanlegget og den første gressbanen og
han var lagets revisor i flere år.
Utnevnt 11. november 1981
Hans A. Gundersen (1933-2022)
Formann 1962-66, 1982-87 og 1992-2007.
Han var formann i fotballgruppa 1955-59 og 1975-77
og har hatt verv i de fleste grupper og komiteer helt fra 1953.
Hans har spilt 245 kamper på A-laget i fotball.
Utnevnt 23. november 1991
Kari Alsterberg (1937-2022)
Formann 1975-76 som den første kvinne i ledervervet.
Hun har vært leder og styremedlem i turngruppa og i damegruppa
og vært kasserer og regnskapsfører i hovedforeningen.
Kari har hatt en rekke verv i andre grupper og komiteer
og er et typisk ja-menneske. Aktiv i turn.
Utnevnt 26 februar 2003
Jens Gundersen (1930-2018)
Kasserer i fotballgruppa 1954-55 og i hovedforeningen 1956-59.
Han var sekretær i hovedforeningen 1969-72, sekretær i fotballgruppa 1962-65 har vært
styremedlem i skigruppa og langrennsleder/trener fra midten av 1970-tallet til 2004.
Revisor i hovedlaget og varamedlem til arbeidsutvalget. Aktiv i ski og fotball.
Utnevnt 26 februar 2003
Arne Trygve Jacobsen (1930-2016)
Formann i laget 1957-58 og 1969-70. Han var stifteren av ungdomsgruppa og
ledet denne i ca 10 år. Han har vært leder av friidrettsgruppa, kasserer og regnskapsfører
for hovedlaget, leder, sekretær og kasserer i trimgruppa og revisor.
Han arbeidet med turløypenettet i mange år. Arne var lagets forretningsfører i to
år og har vært benyttet til mange oppdrag forøvrig.
Utnevnt 28 januar 2006
Tove Kolbekk Revetal f.1947
Kasserer i trimgruppa 1978-79, sekretær i trimgruppa 1979-82, poenglangrenn 1979-85,
leder i turngruppa 1981-97, sekretær i hovedstyret 1999-2008, kurskontakt
i turngruppa 2000-05. Ansvarlig for bingo i en årrekke.
Utnevnt 5. mars 2011
Wenche Havnås f.1944
Leder av damegruppa 1978-85, styremedlem i turngruppa 1978-79,
leder i turngruppa 1998-2004, sportsligleder i hovedstyret 2010.
Har i tillegg vært med i hus- og banestyret og klubbhuskomiteen i flere perioder.
Har vært trener for trimpartier, damepartier og barnepartier.
Nestleder i turnkretsen 2009-2011.
Utnevnt 5. mars 2011

Ruth Klaveness f.1949
Leder i håndballgruppa 1982-1987, 1998, 2001-2007.
Trener i håndballgruppa fra 1970 til dags dato. Aktiv håndballspiller i mange år.
Hun har hatt tillitsverv i Vestfold håndballkrets, Stokke IL hovedstyre,
Stokke Idrettsråd, valgkomiteen i Håndballforbundet (2 perioder).
Hun var frivillig under OL på Lillehammer og hun var ansvarlig
for de frivillige under NM 2010 i Stokke.
Utnevnt 5. mars 2011


Tom Horntvedt - "Mr. Snø" f.1954
Tom er i skimiljøet viden kjent, ikke bare i Stokke, men i Vestfold og landet for øvrig.
Han ble norgesmester for junior i 1974 og han har i en årrekke vært leder og styremedlem
i skigruppa i Stokke IL. Han har også vært nestleder i hovedlaget og har vært med i
mange utvalg innen laget. Han har også lagt ned en enorm innsats i Storås,
kjent for sin snøproduksjon og flotte løyper. Han var også sentral i forbindelse
med gjennomføringen av NM på ski 2010.
Utnevnt mars 2014

Per Sørby f.1945
I skigruppa har det alltid vært en gjeng gærninger som har hatt ideer, hatt drømmer, hatt stayerevne og gjennomføringskraft – mål om å fikse skiføre selv om det ikke kom noe fra oven. I 2000 gravde de ut ny pumpestasjon ved siden av den gamle til Yngvar Bergsholm. Og fra Gjennestadvannet gravde de strekk helt til Tomsplass. Per gravde og jobbet helle sommeren 2000. Per og Tom brukte utallige timer i Storås. Og mange ristet på hode av det de holdt på med, men heldigvis for oss som var drømmen om å få dette til motivasjonen for å ikke gi opp. Etter 2000 var det prosjekter hvert eneste år, og Per var involvert i dem alle. Per har bygget opp pumpehuset ved Gjennestadvannet sammen med Johan Bue. Det var en jobb som minst hadde kostet oss 1 million hvis vi skulle leid folk til å gjøre det. I 2005 Gravde Per og Tom kabel fra Emet og ned til Arenahuset, grøft for høyspent, vann og kloakk. Videre er det totalt gravd 3,8 km med elektrisk kabel og vann og hydranter i skiløypene fra 2000 – 2005. Tom visste hvordan løyper skulle være og Per var arkitekten og gjorde jobben.

Skigruppa er utrolig takknemlig og ydmyk for den innsatsen du har lagt ned gjennom alle disse åra. Du har stilt med maskiner og egen kompetanse. Og du kan det aller meste om alt vi har trengt i forhold til anlegget, til husene og veiene. Og du har vært utrolig tilgjengelig,

Mang en natt når snøkanonene gikk maksimalt - så skjedde det jo noe. Snøprodusentgjengen var vel ikke noen ingeniører noen av dem, og da ringte vi til Per. Midt på natta. Og Per kom! Natt etter natt!

Anlegget i Storås var en av de aller første i Norge i sitt slag – og uten Per hadde vi aldri klart å komme i mål. Og med Per på laget fikk vi til det som ingen i skikretser hadde klart til da.
Utnevnt mars 2014

Birte Grabow Egeland f.1942
Birte har blitt en naturlig del av Stokke Idrettspark. Dagene du ikke møter på Birte ved hallen og fotballbanene er få.
Hun kom inn som en del av Stokke IL på 1980-tallet som forelder til barn som var aktive. Det gikk ikke så lang tid før hun var engasjert som tillitsvalgt og hun kom etter hvert inn i styret i fotballgruppa og en periode som leder av fotballgruppa.

Birte har siden vært engasjert og har de siste 10-årene vært materialforvalter i fotballgruppa.

Utnevnt mars 2016

Arne Rolf Johansen f.1941
Arne Rolf startet som aktiv i fotballgruppa og har lang fartstid på A-laget som spiller og trener. Han debuterte på A-laget i 1957 og fikk med seg 405 kamper.

I en periode fra 1978 og utover så var han styremedlem i fotballgruppa og i perioder leder av fotballgruppa, og styremedlem i hovedstyret.

Han var også helt frem til 1980-tallet trener for aldersbestemte lag.

I de senere år har han vært en del av dugnadsgjengen i Storås
Utnevnt mars 2016

Øivind Anholt f.1939

Øyvind har vært en del av Stokke IL i alle år. Han startet som aktiv og har lang fartstid i fotballgruppa.

Det er en stor andel av fotballspillerne i Stokke IL fotball som har hatt Øyvind som trener og kan takke han.

I 2020 holder han fortsatt på som trener og G2006 er de siste som nå kan nyte godt av hans kompetanse og engasjement.

Utnevnt mars 2017
Øivind Thokle f.1938

Øyvind har vært en del av Stokke IL i en mannsalder. Han hadde sin første tid i håndballgruppa hvor han satt i styret i perioden 1988-2003 og i en periode var han styreleder i håndballgruppa.

Han har siden 2005 vært en del av "dugnadsgjengen" i Storås og har vært der nesten hver dag. Han er en av de ildsjelene som alltid finner glede i å jobbe for barn og unge, og er positiv og motivert av å få til ting. Han er en stor JA-mann når det gjelder ting som skal gjøres.
Utnevnt mars 2017
Yngvar Harm f.1942

Yngvar har kjørt skiløyper i Stokke i 40 år, først i Bokemoa, Arnadal, Vear og på jordene rundt i Stokke og i de senere år i Storås. Løypene ble kjørt opp så fort det var mulig. Han stiller opp både som løypekjører, som ansvarlig for teknisk vedlikehold av løypemaskinen og deltar som frivillig i snøproduksjon/utkjøring av snø.

Som den eneste som har kjørt løypemaskinen har han vært, og er, helt uvurderlig for Stokke IL og skigruppa. Han kjører løyper hver morgen kl 0600 når forholdene tillater det, hele vinteren igjennom. Sporene skal være optimale når de videregående skolene kommer (Wang, Sandefjord og Re) og alle andre som trener og bruker løypene i Storås.

Takket være Yngvar så kan Stokke IL skryte av å ha en av de beste skiløypene i landet.


Utnevnt mars 2017
Ragnar Niemi Berg f.1951

Ragnar har vært en del av o-gruppa i mange tiår og har hatt styreverv sammenhengene siden 1980-tallet til han fikk avløsning i 2017.

Ragnar er alltid positiv og innsatsvillig. Han stiller opp på alle arrangementer i o-gruppa hvor det er påkrevd med offisielle resultater. Han har vært tidtaker og resultatansvarlig på alle o-gruppas arrangementer i over 25 år.

Ragnar har i alle år i tillegg vært aktiv o-løper, og er en av klubbens mest aktive løpere både i Norge og i utlandet.

Ragnar har også hatt verv i Vestfold orienteringskrets, de siste årene som vararevisor.
Utnevnt mars 2018


Marit Gundersen f.1944 

Marit var formann i damegruppen fra 1979 til og med 1987, totalt 9 år. Deretter styremedlem i samme gruppe i 1988, 1 år. Hun hadde ansvar for vask og utleie av klubbhuset til og med 1987. 

Marit var leder i kantinekomiteen i håndballgruppa fra 1996 til 1999, og var dermed en viktig brikke i avviklingen av 17.Mai på Moa. Hun satt også i 17. Maikomiteen i 1994, 1996, 1998 og 1999. 

Hun har jobbet frivillig i skigruppa i snart 40 år. Der har Marit stekt utallige plater med vafler og i mange år laget Marit vaffelrøra til hele arrangementet hjemme på eget kjøkken. Hun har rett og slett håndtert det meste av kafeteria og kiosk på skigruppas arrangementer. Skulle skistua i Storås vaskes og vinduer pusses, var alltid Marit på tilbudssiden. Hun er fortsatt frivillig i skigruppa, og hun er alltid positiv til å bidra i idrettslaget. 

Hun har også stilt opp på større arrangementer i turngruppa. Marit fikk Stokke ILs innsatspokal i 1984, og fikk sølvmerket i 1999. 

Utnevnt mars 2022

Inger Nergaard f.1953 

Inger har vært involvert i Stokke IL og orienteringsgruppa i over 40 år. I løpet av de årene har Inger vært leder i orienteringsgruppa. Hun har også sittet som nestleder i Stokke IL. Da Stokke IL skulle arrangere NM på Ski i 2010 var Inger sterkt involvert i arrangementskomiteen. 

Hun har vært løpsleder og løypelegger på mange o-løp, medlem av arrangementskomiteen for Sørlandsgaloppen og er fremdeles aktiv som o-løpet for Stokke den dag i dag.

Hun mottok sølvmerke i 1998 og gullmerke i 2019. I 1993 mottok hun innsatspokalen i Stokke IL. 

Utnevnt mars 2022