Årsmøte Stokke IL 2021

Styret kaller herved inn til årsmøte i Stokke Idrettslag.

Årsmøtet ble avholdt 22.mars kl. 18.00 i kantina i Stokkehallen. Se protokoll nederst på siden.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 6. mars  til: leder@stokkeil.no

Årsmøteinnkalling Stokke IL 2021.pdf

Saksliste_Årsmøte_2021_Stokke_IL.pdf

Stemme- og møterett

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for idrettslag.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret!


Endringslogg: 

17.03.2022 - Rapport fra kontrollutvalget lastet opp

18.03.2022 - Revisjonsrapport lastet opp

21.03.2022 - Forslag til dirigent lagt til saksliste og tydeliggjøring valg av vara, gruppeledere og personlige vara.

23.03.2022 - Vedlegg 22, 23 og 26 rettet i etterkant av årsmøte. Feil i formel på budsjett. 

Vedlegg til Årsmøte:

Vedlegg_01_Årsberetning_2021_Stokke IL_signert.pdf

Vedlegg_02_Årsberetning_2021_Stokke IL Fotball.pdf

Vedlegg_03_Årsberetning_2021_Stokke IL håndball.pdf

Vedlegg_04_Årsberetning_2021_Stokke IL orientering.pdf

Vedlegg_05_Årsberetning_2021_Stokke IL Ski.pdf

Vedlegg_06_Årsberetning_2021_Stokke IL turn.pdf

Vedlegg_07_Årsberetning_2021_Stokke IL E-sport.pdf

Vedlegg_08_Resultatregnskap og balanse Stokke IL (Total).pdf

Vedlegg_09_Resultatregnskap 2021 Stokke IL hovedstyret.pdf

Vedlegg_10_Resultatregnskap_2021_Fotball.pdf

Vedlegg_11_Resultatregnskap_2021_håndball.pdf

Vedlegg_12_Resultatregnskap_2021_orientering.pdf

Vedlegg_13_Resultatregnskap_2021_ski.pdf

Vedlegg_14_Resultatregnskap_2021_turn.pdf

Vedlegg_15_Resultatregnskap_2021_E-sport.pdf

Vedlegg_16_Revisjonsrapport 2021 Stokke IL.pdf

Vedlegg_17_Rapport fra kontrollutvalget.pdf

Vedlegg_18_Sak 5d Status Flerbrukshall Stokke IL mars22.pdf

Vedlegg_18b_sak 5d innspill flerbrukshall fra turngruppa.pdf

Vedlegg_19_Sak 5e Instruks_valgkomite_Stokke_IL.pdf

Vedlegg_20_Sak 5f Instruks_kontrollutvalg_Stokke_IL.pdf

Vedlegg_21_Stokke IL anleggsplan.pdf

Vedlegg_22_Budsjett_2022_Stokke IL (totalt) (rettet etter årsmøtet).pdf

Vedlegg_23_Budsjett_2022_Stokke IL (totalt-sammenstilt) (rettet etter årsmøtet).pdf

Vedlegg_24_Budsjett_2022_Hovedstyret.pdf

Vedlegg_25_Budsjett_2022_Hovedstyret - noter.pdf

Vedlegg_26_Budsjett_2022_Fotball (rettet etter årsmøtet).pdf

Vedlegg_27_Budsjett_2022_Fotball - noter.pdf

Vedlegg_28_Budsjett_2022_håndball.pdf

Vedlegg_29_Budsjett_2022_håndball - noter.pdf

Vedlegg_30_Budsjett_2022_orientering.pdf

Vedlegg_31_Budsjett_2022_orientering - noter.pdf

Vedlegg_32_Budsjett_2022_ski.pdf

Vedlegg_33_Budsjett_2022_ski - noter.pdf

Vedlegg_34_Budsjett_2022_turn.pdf

Vedlegg_35_Budsjett_2022_turn - noter.pdf

Vedlegg_36_Budsjett_2022_e-sport.pdf

Vedlegg_37_Budsjett_2022_Petanque.pdf

Vedlegg_38_Stokke IL lov (gjeldende).pdf

Vedlegg_39_Stokke IL lov (forslag med endringsmerker).pdf

Vedlegg_40_Stokke IL lov (forslag uten endringsmerker).pdf


Referat årsmøte Stokke IL ski 2021.pdf

Referat årsmøte Stokke IL fotball 2021.pdf

Referat årsmøte Stokke IL Håndball 2021.pdf

Referat årsmøte Stokke IL Orientering 2021.pdf

Referat årsmøte Stokke IL turn 2021.pdf

Referat årsmøte Stokke IL e-sport 2021.pdf
Protokoll Årsmøtet Stokke IL 20220322.pdf