Coop-dugnaden

Dugnaden som hjelper de som trenger det mest

Coop er en av landets største bidragsytere til barne- og breddeidrett. Vi mener at alle barn fortjener en meningsfull fritid og har derfor startet Coop-dugnaden i samarbeid med Røde Kors.

Ved siden av skolen, er idrett og fritidsaktiviteter den viktigste fellesskaps- og inkluderingsarenaen for barn og unge. Allikevel er det mange som faller utenfor disse arenaene på grunn av økonomi. Coop-dugnaden bidrar til at færre barn havner i denne situasjonen.

Hvordan fungerer dugnaden?

Coop-dugnaden dekker kostnader tilknyttet fritidsaktiviteter for barn som vokser opp i familier med sårbar økonomi, slik at de kan delta på lik linje som sine venner og klassekamerater. Coop-dugnaden dekker kostnader knyttet til selve aktiviteten som trenings- eller kursavgift, medlemskontingent, cup og konkurranseavgifter, men også utstyr og klær.

Hvordan søke støtte fra Coop-dugnaden?

Vi får hjelp av Røde Kors for å nå ut til de som trenger støtten aller mest. Coop-dugnaden krever at en kontaktperson søker om støtte på vegne av barna. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv. Her finner du informasjon om vilkår og fremgangsmåte for søknad.

Ofte stilte spørsmål rundt ordningen:

https://coop.no/sponsorvirksomheten/omtanke/coop-dugnaden/coop-dugnaden-sporsmol

Les om "Erfaringsrapporten om Coop-Dugnaden 2018-2020 under: