Årsmøte Stokke IL 2020

Styret kaller herved inn til årsmøte i Stokke Idrettslag.

Årsmøtet ble avholdt på teams onsdag 24. mars 2021 klokken 18.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 5. mars 2021 til: leder@stokkeil.no

Saksliste.

Saksliste_Årsmøte_2020_Stokke_IL.pdf (små justeringer gjort 23. mars)

Stemme- og møterett

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for idrettslag.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret!


Vedlegg til Årsmøte:

Vedlegg 01 Årsberetning_2020_Stokke IL_signert.pdf
Vedlegg 02 Årsberetning_2020_Stokke IL Fotball.pdf
Vedlegg 03 Årsberetning_2020_Stokke IL håndball.pdf
Vedlegg_04_Årsberetning_2020_orientering.pdf
Vedlegg_05_Årsberetning_2020_Ski.pdf
Vedlegg_06_Årsberetning_2020_turn.pdf
Vedlegg 07 Resultatregnskap og balanse Stokke IL (Total) (1).pdf
Vedlegg_08
Vedlegg 09 Resultatregnskap 2020 Stokke IL hovedstyret.pdf (ny versjon 23. mars, små kosmetiske justeringer)
Vedlegg_10_Resultatregnskap_2020_Fotball.pdf
Vedlegg_11_Resultatregnskap_2020_håndball.pdf
Vedlegg_12_Resultatregnskap_2020_orientering.pdf
Vedlegg_13_Resultatregnskap_2020_ski.pdf
Vedlegg_14_Resultatregnskap_2020_turn.pdf
Vedlegg 15 Revisjonsrapport 2020 Stokke IL.pdf
Vedlegg 16 Rapport fra kontrollkomiteen.pdf
Vedlegg 17 Sak 5b Stokke IL langtidsplan 2021-2025 (20210309).pdf
Vedlegg 18 Sak 5c Rapport vurdering ansettelse av daglig leder.pdf
Vedlegg_19 Sak 5d Stokke IL vurderer E-sport.pdf
Vedlegg_20 Sak 5d Budsjett Stokke IL E-sport Investeringer og drift 2021.pdf
Vedlegg_21 Sak 5e KG D kunstgressdekke.pdf
Vedlegg_22 Stokke IL anleggsplan.pdf
Vedlegg_23 Budsjett_2021_Stokke IL (totalt).pdf
Vedlegg_24a_Budsjett_2021_Hovedstyret.pdf
Vedlegg_24b_Budsjett_2021_Hovedstyret - noter.pdf
Vedlegg_25a_Budsjett_2021_Fotball.pdf
Vedlegg_25b_Budsjett_2021_Fotball - noter.pdf
Vedlegg_26a_Budsjett_2021_håndball.pdf
Vedlegg_26b_Budsjett_2021_håndball - noter.pdf
Vedlegg_27a_Budsjett_2021_orientering.pdf
Vedlegg_27b_Budsjett_2021_orientering - noter.pdf
Vedlegg_28a_Budsjett_2021_ski.pdf
Vedlegg_28b_Budsjett_2021_ski - noter.pdf
Vedlegg_29a_Budsjett_2021_turn.pdf
Vedlegg_29b_Budsjett_2021_turn - noter.pdf
Vedlegg_30_Budsjett_2021_Petanque.pdf
Protokoll årsmøte Stokke IL ski 2020.pdf
Protokoll årsmøte Stokke IL fotball 2020.pdf
Protokoll_årsmøte_2020_Håndball.pdf
Protokoll årsmøte Stokke IL Orientering 2020.pdf
Protokoll årsmøte Stokke IL turn 2020.pdf
Stokke ILs lov
Protokoll_Årsmøtet Stokke IL 20210324 signert (20210331).pdf