Overordnede retningslinjer og anbefalinger for organisert trening og arrangementer i regi av Stokke IL

(oppdatert 14. januar, 2022)

  

Regjeringen kom med nye koronatiltak torsdag 13.januar 2022. Basert på disse føringene har hovedstyret i Stokke IL vurdert og besluttet at følgende retningslinjer gjelder for Stokke IL.


Restriksjoner idrettsaktiviteter:

 • Hvis mulig for gruppene, bør aktiviteten gjennomføres utendørs. Her kan all aktivitet gjennomføres som normalt uavhengig alder.
 • Når man ikke utøver aktiviteten bør deltakerne holde 1m avstand hvis mulig. 
 • Ved organisert idrett innendørs anbefales det at gruppestørrelsen er på 20 personer eller størrelsen til klassen/kohorten. Videre anbefales det at voksne over 20 år innendørs holder 1-meters avstand, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening. Barn og unge under 20 år kan trene som normalt innendørs så lenge antallsbegrensningen følges.

 

Retningslinjer rundt arrangementer innendørs (Stokkehallen, Storås, Stokke Frivilligsentral):

 • Maksimalt 30 personer på arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser. Med faste tilviste plasser kan det være maksimalt 200 personer, men det er ikke aktuelt for noen av arenaene våre.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper, stevner osv. 
  For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en ansvarlig fra gruppa som skal ha oversikt over hvem som er til stede og at gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Link til registrering til arrangementer. – Finnes på www.stokkeil.no à Verktøy à Registrering av publikum. Dette skal brukes ved arrangementer i regi av Stokke IL. QR-koder vil også være tilgjengelig. 
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. 
 • I Bokemoa Svømmehall er det kun lov med 20 gjester samtidig. Registrering må gjennomføres av badevakter.
 • Det er munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Alle utendørs arrangementer kan arrangeres som tidligere uten antallsbegrensning så lenge det generelle smittevernet overholdes. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter


Møter / lokaler:

 • Møter kan gjennomføres fysisk, men vi oppfordrer sterkt til å gjennomføre digitalt. Ved fysiske møter skal det holdes minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. 
 • Utleie av lokaler kan skje så lenge smittevernreglene følges. Leietakere må gjøres kjent med gjeldene retningslinjer. 
 • Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler i regi av Stokke IL. 


Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

 Fortsett med gode vaner:Levert av IdrettenOnline