Overordnede retningslinjer og anbefalinger for organisert trening og arrangementer i regi av Stokke IL

(oppdatert 2. februar, 2022)

Regjeringen kom med nye koronatiltak torsdag 1. februar 2022. Basert på disse føringene har hovedstyret i Stokke IL vurdert og besluttet at følgende retningslinjer gjelder for Stokke IL.

Restriksjoner idrettsaktiviteter:

  • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt. 

Retningslinjer rundt arrangementer innendørs (Stokkehallen, Storås, Stokke Frivilligsentral):

Ikke tilviste plasser:

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. 

Tilviste plasser:

  • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser. Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.

Møter / lokaler:

  • Ved fysiske møter skal det holdes minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. 
  • Utleie av lokaler kan skje så lenge smittevernreglene følges. Leietakere må gjøres kjent med gjeldene retningslinjer. 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

  • Personer som er smittet av korona og sitter i isolasjon.
  • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Fortsett med gode vaner: