Stokke ILs Logo

Stokke ILs logo bruker fargene grønn og blå:

  • Grønn PMS 347 
  • Blå PMS 293

Vedlagte filer kan brukes for trykking på klær og utstyr til bruk i Stokke IL. Annen bruk må godkjennes av de ulike gruppestyrer, eller de personer som styrene har bemyndiget til dette. Dette for at klubben må sikre seg at det ikke trykkes drakter/reklame som er i strid med gjeldene reglement, eller våre hovedsamarbeidspartnere.

.pdf    .ai    .jpg   .png