Planer for Stokke IL

Denne siden skal gi en oversikt over det planarbeidet som foregår i Stokke idrettslag. Her finnes informasjon om planer og her er det mulighet for å komme med innspill. Det er viktig å engasjere seg i planene for å være med å påvirke at idrettslaget går den veien medlemmene vil.

Strategiplan
Kontaktperson for arbeidet med strategiplan er Svein Fure Larsen, e-post: leder@stokkeil.no

Sportsplan

Stokke IL Fotball skal være en attraktiv fotballklubb hvor alle trives og utvikler seg sportslig og sosialt.
Sportsplanen skal være et styringsdokument for klubben og gi støtte i det sportslige arbeidet både på kort og lang sikt, dagens sportsplan gjelder fra 2014-2016.

Avtale med Sandefjord Kommune
Målet er å få på plass en avtale som regulrere alle kontaktpunkter mellom Sandefjord kommune og Stokke IL.

Kontaktperson for dette arbeidet er Svein Fure Larsen, e-post: leder@stokkeil.no