Organisering Stokke IL

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret sammen med daglig leder som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.


Hovedstyret:


Hans Martin Bærefjell
Leder Hovedstyret
leder@stokkeil.no
+47 406 39 593


Lars Olborg
Nestleder
nestleder@stokkeil.no
+ 47 920 54 145


Hildegunn Bjerknes
Leder Fotballgruppa
fotball@stokkeil.no

+47 915 17 205


Betzy Helene Røisgård
Leder Håndballgruppa
handball@stokkeil.no

+ 47 977 35 907


Arne Kristensen
Leder Orienteringsgruppa
orientering@stokkeil.no

+ 47 958 97 095


Edvard Gundersen
Leder Skigruppa
ski@stokkeil.no
+ 47 934 31 146


Tim Råke Erlandsen
Leder av E-Sport
e-sport@stokkeil.no
+47 992 50 171


Inger-Helene Paulsen
Leder Turngruppa
turn@stokkeil.no
+47 988 17 517


Kristoffer Fagertun
Styremedlem
kristun1@gmail.com
+47 986 53 880


Vibeke B. Kværhellen
Sekretær
sekretaer@stokkeil.no
+ 47 957 39 275


Kenneth Mathiassen
Anleggskoordinator
anleggsleder@stokkeil.no

+ 47 917 54 280


Bjørn Vegar Norvang
Styremedlem / Politiattester
politiattest@stokkeil.no
+ 47 413 68 393


Wenche Davidsen
Styremedlem
wenche_davidsen@hotmail.com
+47 928 33 299


Thea Cathrine Bredholt
Styremedlem
theacbre@gmail.com 
+ 47 948 66 034


Julie Aas-Bergsholm
Styremedlem
  julie.aasberg@gmail.com
+ 47 416 95 170


Sebastian Laumann
Styremedlem
selbachsebastian@gmail.com
+47 934 72 222


Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på www.stokkeil.no, kontakt daglig leder:

Håkon Kjølstad Nilsen950 63 785dagligleder@stokkeil.no

Postadresser i Stokke Idrettslag

HovedlagetPostboks 89, 3161 Stokke
OrienteringTassebekkveien 9, 3160 Stokke
TurnPostboks 48, 3161 Stokke
Ski Postboks 18, 3161 Stokke
FotballPostboks 189, 3161 Stokke
Håndball Postboks 138, 3161 Stokke
PetanquePostboks 89, 3160 Stokke