Organisering Stokke IL

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.


Hovedstyret:


Hans Martin Bærefjell
Leder Hovedstyret
leder@stokkeil.no
+47 406 39 593


Tone Nielsen
Leder Turngruppa
turn@stokkeil.no
+47 938 48 606


Hildegunn Bjerknes
Leder Fotballgruppa
fotball@stokkeil.no

+47 915 17 205


Tor Edvard Strand
Leder Håndballgruppa
handball@stokkeil.no

+ 47 934 16 566


Arne Kristensen
Leder Orienteringsgruppa
orientering@stokkeil.no

+ 47 958 97 095


Ida Andrèn
NestlederSkigruppa
nestleder_ski@stokkeil.no
+ 47 934 40 284


Jon Harald Bøvre
Nestleder
nestleder@stokkeil.no

+ 47 472 00 497


Vibeke B. Kværhellen
Sekretær
sekretaer@stokkeil.no
+ 47 957 39 275


Henrik Kværne Gravdal
Kasserer
kasserer@stokkeil.no

+ 47 458 63 914


Lars Olborg
Markedskoordinator
markedsleder@stokkeil.no

+ 47 920 54 145


Kenneth Mathiassen
Anleggskoordinator
anleggsleder@stokkeil.no

+ 47 917 54 280


Bjørn Vegar Norvang
Styremedlem / Politiattester
politiattest@stokkeil.no
+ 47 413 68 393


Daniel Bachmann Mikalsen
Leder av E-Sport
e-sport@stokkeil.no
+47 907 00 449


Thea Cathrine Bredholt
Styremedlem
theacbre@gmail.com 
+ 47 948 66 034


Julie Aas-Bergsholm
Styremedlem
  jul25051@skole.vtfk.no
+ 47 416 95 170


Wenche Davidsen
Varamedlem
@
+47


Charlotte Moland
Varamedlem
@
+47


Ubesatt
Styremedlem
@
+47


Ubesatt
Styremedlem
@
+47


Ubesatt
Styremedlem
@
+47Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på www.stokkeil.no , kontakt:

WebmasterVegard Sandven959 25 284webmaster@stokkeil.no

Postadresser i Stokke Idrettslag

HovedlagetPostboks 89, 3161 Stokke
OrienteringTassebekkveien 9, 3160 Stokke
TurnPostboks 48, 3161 Stokke
Ski Postboks 18, 3161 Stokke
FotballPostboks 189, 3161 Stokke
Håndball Postboks 138, 3161 Stokke
PetanquePostboks 89, 3160 Stokke

Levert av IdrettenOnline