Utmerkelser

Stokke Idrettslag har tradisjoner for å dele ut utmerkelser til medlemmer som
har utmerket seg. Enten dette er ved et livslangt engasjement eller idrettslige prestasjoner.
På denne siden har vi laget en oversikt over de utmerkelser som er delt ut i Stokke IL gjennom tidene.


Æresmedlemmer
Et æresmedlemskap i Stokke Idrettslag må vi kunne si henger veldig høyt.
For å bli æresmedlem må man ha lagt ned en innsats langt ut over det "normale" over lang tid. Presentasjonen av våre æresmedlemmer viser nettopp hvilken innsats som er nedlagt over tiår til det beste for Stokke IL.


Lars Gjein (1911-1998)
En av dem som var med i laget helt fra starten. Han har vært formann i
laget i syv år, 1939-45 og 1954-55. Han var med å bygge opp vårt
idrettsanlegg og hadde verv i flere grupper og var spesielt interessert i
friidrett. Da klubbhuset ble bygget i 1953 ble det levert mange
materialer fra Lars Gjeins bedrift, som det ikke kom noen regning på. Han
var aktiv i fotball, ski og orientering.
Utnevnt 3. november 1966

Erling Askjem (1917-2006)
Formann i laget 1959-61. Han var formann i skigruppa i 15 år
og var en av ildsjelene i oppbyggingen av Melsombakkene.
Han var aktiv i skihopp.
Utnevnt 3. november 1966
Sverre Bergene
Formann i laget 1948-49. Han var en sentral person ved
oppføringen av klubbhuset i 1953 og ved utvidelsen i 1976/77.
Han var tilsynsmann for klubbhuset i en årrekke.
Han var også aktivt med ved anlegget av lagets første gressbane i 1953.
Sverre var aktiv i friidrett og fotball.
Utnevnt 1978
Håkon Svendsen
formann i laget 1952-53. Han var kasserer i laget i mange år
og var primus motor ved opparbeidelsen av vår første gressbane
i 1953. Han hadde tillitsverv i flere av gruppene og var i noen år lagets revisor.
Utnevnt 23. januar 1981
Magnus Jacobsen
Formann i 1935-38 og i 1947. Han har hatt tillitsverv i flere av gruppene.
Han var med i oppbyggingen av idrettsanlegget og den første gressbanen og
han var lagets revisor i flere år.
Utnevnt 11. november 1981
Hans A. Gundersen f.1933
Formann 1962-66, 1982-87 og 1992-2007.
Han var formann i fotballgruppa 1955-59 og 1975-77
og har hatt verv i de fleste grupper og komiteer helt fra 1953.
Hans har spilt 245 kamper på A-laget i fotball.
Utnevnt 23. november 1991
Kari Alsterberg f.1937
Formann 1975-76 som den første kvinne i ledervervet.
Hun har vært leder og styremedlem i turngruppa og i damegruppa
og vært kasserer og regnskapsfører i hovedforeningen.
Kari har hatt en rekke verv i andre grupper og komiteer
og er et typisk ja-menneske. Aktiv i turn.
Utnevnt 26 februar 2003
Jens Gundersen
Kasserer i fotballgruppa 1954-55 og i hovedforeningen 1956-59.
Han var sekretær i hovedforeningen 1969-72, sekretær i fotballgruppa 1962-65 har vært
styremedlem i skigruppa og langrennsleder/trener fra midten av 1970-tallet til 2004.
Revisor i hovedlaget og varamedlem til arbeidsutvalget. Aktiv i ski og fotball.
Utnevnt 26 februar 2003
Arne Trygve Jacobsen
Formann i laget 1957-58 og 1969-70. Han var stifteren av ungdomsgruppa og
ledet denne i ca 10 år. Han har vært leder av friidrettsgruppa, kasserer og regnskapsfører
for hovedlaget, leder, sekretær og kasserer i trimgruppa og revisor.
Han arbeidet med turløypenettet i mange år. Arne var lagets forretningsfører i to
år og har vært benyttet til mange oppdrag forøvrig.
Utnevnt 28 januar 2006
Tove Kolbekk Revetal f.1947
Kasserer i trimgruppa 1978-79, sekretær i trimgruppa 1979-82, poenglangrenn 1979-85,
leder i turngruppa 1981-97, sekretær i hovedstyret 1999-2008, kurskontakt
i turngruppa 2000-05. Ansvarlig for bingo i en årrekke.
Utnevnt 5. mars 2011
Wenche Havnås f.1944
Leder av damegruppa 1978-85, styremedlem i turngruppa 1978-79,
leder i turngruppa 1998-2004, sportsligleder i hovedstyret 2010.
Har i tillegg vært med i hus- og banestyret og klubbhuskomiteen i flere perioder.
Har vært trener for trimpartier, damepartier og barnepartier.
Nestleder i turnkretsen 2009-2011.
Utnevnt 5. mars 2011

Ruth Klaveness f.1949
Leder i håndballgruppa 1982-1987, 1998, 2001-2007.
Trener i håndballgruppa fra 1970 til dags dato. Aktiv håndballspiller i mange år.
Hun har hatt tillitsverv i Vestfold håndballkrets, Stokke IL hovedstyre,
Stokke Idrettsråd, valgkomiteen i Håndballforbundet (2 perioder).
Hun var frivillig under OL på Lillehammer og hun var ansvarlig
for de frivillige under NM 2010 i Stokke.
Utnevnt 5. mars 2011


Tom Horntvedt - "Mr. Snø" f.1954
Tom er i skimiljøet viden kjent, ikke bare i Stokke, men i Vestfold og landet for øvrig.
Han ble norgesmester for junior i 1974 og han har i en årrekke vært leder og styremedlem
i skigruppa i Stokke IL. Han har også vært nestleder i hovedlaget og har vært med i
mange utvalg innen laget. Han har også lagt ned en enorm innsats i Storås,
kjent for sin snøproduksjon og flotte løyper. Han var også sentral i forbindelse
med gjennomføringen av NM på ski 2010.
Utnevnt mars 2014

Per Sørby f.1945
I skigruppa har det alltid vært en gjeng gærninger som har hatt ideer, hatt drømmer, hatt stayerevne og gjennomføringskraft – mål om å fikse skiføre selv om det ikke kom noe fra oven. I 2000 gravde de ut ny pumpestasjon ved siden av den gamle til Yngvar Bergsholm. Og fra Gjennestadvannet gravde de strekk helt til Tomsplass. Per gravde og jobbet helle sommeren 2000. Per og Tom brukte utallige timer i Storås. Og mange ristet på hode av det de holdt på med, men heldigvis for oss som var drømmen om å få dette til motivasjonen for å ikke gi opp. Etter 2000 var det prosjekter hvert eneste år, og Per var involvert i dem alle. Per har bygget opp pumpehuset ved Gjennestadvannet sammen med Johan Bue. Det var en jobb som minst hadde kostet oss 1 million hvis vi skulle leid folk til å gjøre det. I 2005 Gravde Per og Tom kabel fra Emet og ned til Arenahuset, grøft for høyspent, vann og kloakk. Videre er det totalt gravd 3,8 km med elektrisk kabel og vann og hydranter i skiløypene fra 2000 – 2005. Tom visste hvordan løyper skulle være og Per var arkitekten og gjorde jobben.

Skigruppa er utrolig takknemlig og ydmyk for den innsatsen du har lagt ned gjennom alle disse åra. Du har stilt med maskiner og egen kompetanse. Og du kan det aller meste om alt vi har trengt i forhold til anlegget, til husene og veiene. Og du har vært utrolig tilgjengelig,

Mang en natt når snøkanonene gikk maksimalt - så skjedde det jo noe. Snøprodusentgjengen var vel ikke noen ingeniører noen av dem, og da ringte vi til Per. Midt på natta. Og Per kom! Natt etter natt!

Anlegget i Storås var en av de aller første i Norge i sitt slag – og uten Per hadde vi aldri klart å komme i mål. Og med Per på laget fikk vi til det som ingen i skikretser hadde klart til da.
Utnevnt 

Birte Grabow Egeland f.1942
Birte har blitt en naturlig del av Stokke Idrettspark. Dagene du ikke møter på Birte ved hallen og fotballbanene er få.
Hun kom inn som en del av Stokke IL på 1980-tallet som forelder til barn som var aktive. Det gikk ikke så lang tid før hun var engasjert som tillitsvalgt og hun kom etter hvert inn i styret i fotballgruppa og en periode som leder av fotballgruppa.

Birte har siden vært engasjert og har de siste 10-årene vært materialforvalter i fotballgruppa.

Utnevnt mars 2016

Arne Rolf Johansen f.1941
Arne Rolf startet som aktiv i fotballgruppa og har lang fartstid på A-laget som spiller og trener. Han debuterte på A-laget i 1957 og fikk med seg 405 kamper.

I en periode fra 1978 og utover så var han styremedlem i fotballgruppa og i perioder leder av fotballgruppa, og styremedlem i hovedstyret.

Han var også helt frem til 1980-tallet trener for aldersbestemte lag.

I de senere år har han vært en del av dugnadsgjengen i Storås
Utnevnt mars 2016

Øivind Anholt f.1939

Øyvind har vært en del av Stokke IL i alle år. Han startet som aktiv og har lang fartstid i fotballgruppa.

Det er en stor andel av fotballspillerne i Stokke IL fotball som har hatt Øyvind som trener og kan takke han.

I 2020 holder han fortsatt på som trener og G2006 er de siste som nå kan nyte godt av hans kompetanse og engasjement.

Utnevnt mars 2017
Øivind Thokle f.1938

Øyvind har vært en del av Stokke IL i en mannsalder. Han hadde sin første tid i håndballgruppa hvor han satt i styret i perioden 1988-2003 og i en periode var han styreleder i håndballgruppa.

Han har siden 2005 vært en del av "dugnadsgjengen" i Storås og har vært der nesten hver dag. Han er en av de ildsjelene som alltid finner glede i å jobbe for barn og unge, og er positiv og motivert av å få til ting.

Han er en stor JA-mann når det gjelder ting som skal gjøres og 

Utnevnt mars 2017
Yngvar Harm f.1942

Yngvar har kjørt skiløyper i Stokke i 40 år, først i Bokemoa, Arnadal, Vear og på jordene rundt i Stokke og i de senere år i Storås. Løypene ble kjørt opp så fort det var mulig. Han stiller opp både som løypekjører, som ansvarlig for teknisk vedlikehold av løypemaskinen og deltar som frivillig i snøproduksjon/utkjøring av snø.

Som den eneste som har kjørt løypemaskinen har han vært, og er, helt uvurderlig for Stokke IL og skigruppa. Han kjører løyper hver morgen kl 0600 når forholdene tillater det, hele vinteren igjennom. Sporene skal være optimale når de videregående skolene kommer (Wang, Sandefjord og Re) og alle andre som trener og bruker løypene i Storås.

Takket være Yngvar så kan Stokke IL skryte av å ha en av de beste skiløypene i landet.


Utnevnt mars 2017
Ragnar Niemi Berg f.1951

Ragnar har vært en del av o-gruppa i mange tiår og har hatt styreverv sammenhengene siden 1980-tallet til han fikk avløsning i 2017.

Ragnar er alltid positiv og innsatsvillig. Han stiller opp på alle arrangementer i o-gruppa hvor det er påkrevd med offisielle resultater. Han har vært tidtaker og resultatansvarlig på alle o-gruppas arrangementer i over 25 år.

Ragnar har i alle år i tillegg vært aktiv o-løper, og er en av klubbens mest aktive løpere både i Norge og i utlandet.

Ragnar har også hatt verv i Vestfold orienteringskrets, de siste årene som vararevisor.
Utnevnt mars 2018Merker

Gull og sølvmerker deles ut til medlemmer som har bidratt som aktiv og tillitsvalgte i en årrekke. For å oppnå sølvmerke kreves 30 poeng og for å oppnå gullmerke kreves 70 poeng. Beskrivelse av beregning av poeng finnes i retningslinjer for merker.

NavnSølvGull
Arne T. jacobsen
1981
Håkon Bøvre
1981
Hans Gundersen
1981
Magnar Abrahamsen
1981
Jens Gundersen
1981
Arne Rolf Johansen19811988
Trygve Øhra1982
Astrid Bøvre1982
Kari Alsterberg19821994
Unni Lilleng1983
Lars Martin Gjein19841992
Kjell G. Thorød19841996
Knut Nilsen1984
Brit Sørhaug19841997
Ragne Haslestad1984
Tove K. Revetal19851993
Wenche Havnås19861997
Erling Lund1986
Svein Sørhaug1986
Agnar Haslestad1987
Finn Bruun1987
Ruth Klaveness19872001
Tom Horntvedt19901998
Per Stendahl1991
Anne Elgesem1992
Birte Grabow Egeland19932009
Roy Skjelbred19932017
Jørn Skjelbred19932021
Per Magne Fimland1995
Anne Marie Andreassen19952010
Joran Sørli19952018
Nils Ingar Aabol19952001
Kristine Solvang1995
Svein Engmann1995
Hans Martin Bærefjell (Gundersen)19962022
Arne Lie19962011
Harald Klaveness1996
Kari Skoli1997
Eva Wivestad1997
Jon A. Opstad19982019
Inger Nergaard19982019
Arne Moe1999
Per Robert Tveitan1999
Marit Gundersen1999
Ove Gunnar Jacobsen2000
Runar Kittelsen2000
Ragnar Berg2000
Roger Johansson2000
Per-Willy Johansson2001
Eidi Paulsen2002
Dagfinn Paulsen2002
Margaretha Brynhildsen2005
Bjørn H. Korsvik2005
Bodil Harm Antonsen2005
Monica Sætreng2005
Ingunn J. Norsveen20052019
Roy Skeie20092019
Thomas Hidle2009
Karin Kittilsen2010
Frode Stendahl2011
Roar Wirgenes
2011
Oddvar Nilsen
2011
Grethe Birkelund Lervik2012
Cathrine Klaveness Tuengen2012
Jan Eirik Thokle2012
Jarle Skaug
2013
Rune Stendal2013
Edvard Gundersen
2018
Hans Petter Korsane2018
Aili Samuelsen2018
Arne Kristensen2019
Egil Mathias Gjeldsås2019
Anikken Gjein Dybvik2021
Kjell Granerød2021
Bjørn Løvvold
2022
Per Johansen2022
Tom Roy Hansen2022Innsatspokal

ÅrNavn
1980Helge Abrahamsen
1981Arne Moe
1982Wenche Havnås
1983Agnar Haslestad
1984Marit Gundersen
1985Tove Revetal
1986Erling Lund
1987Tom Horntvedt
1988Roger Johansson
1989Inger Abrahamsen
1990Birte Grabow-Egeland
1991Asbjørn Kaspersen
1992Eva Wivestad
1993Inger Nergaard
1994Kari Alsterberg
1995Ruth Klaveness
1996Roar Wirgense
1997Roy Skeie
1998Jens Gundersen
1999Brit Sørhaug
2000Harald Dalseth
2001Inger Hogsrød Larsen
2002Håkon Sjue
2003Anne Marie Andreassen
2004Thomas Hidle
2005Øyvind Thokle
2006Hanne Thomassen
2007Ingunn Johansson Nordsveen
2008Kari Nygård Johansen
2009Roar Flaatnes
2010Olav Håkon Aas
2011Yngvar Harm
2012Thomas Revetal Kolbekk
2013Svein Fure Larsen
2014Bjørnar Olsrød
2015Aili Samuelsen
2016Joran Sørli
2017"Dugnadsgjengen" i Storås v/Aksel Bogstad
2018Olaf Martin Lode
2019Per Fimland
2020Arne Kristensen
2021Ove Gunnar Jacobsen

Årets Idrettsprestasjon
Deles ut til den beste idrettsprestasjon 

ÅrNavn
2021Magnus Sigurdsson

DNBNor-pokal
Deles ut til beste utøver 

ÅrNavn
2004Kristian Horntvedt
2005Kristian Horntvedt
2006Kristian Horntvedt til odel og eie

Vestfold Arbeiderblads-pokal
Deles ut til beste kvinnelige utøver.

ÅrNavn
1981Ann Helen Studsrød
1982Astrid Aashammer
1983Ingjerd Gundersen
1984Marit Løvvold
1985Line Marcussen
1986May Britt Abrahamsen
1987Ida Østlie
1988Ida Østlie
1989Beate Skaug
1990Beate Skaug
1991Inger Skjelland
1992Inger Skjelland
1993Hilde Antonsen
1994Ikke utdelt
1995Hilde Jensen (Antonsen)
1996Tone Myhre
1997Tone Myhre
1998Marit Osland
1999Ikke utdelt
2000Maria Øvrum
2001Cathrien Pedersen
2002Ikke utdelt
2003Ikke utdelt
2004Ikke utdelt
2005Marthe Nilsen
2006
2007Ikke utdelt