Sommerbrev Stokke IL 01. juli 2022

----------------------------------------------------------

Medlemmer,

«Sommeren står for døren og de fleste vil ta en velfortjent ferie og en pause i de organiserte aktivitetene.» 

I år har vi endelig kunne utøve aktivitetene våre tilnærmet som normalt. Vi hadde noen restriksjoner tidlig på året, men nå er det helt åpent igjen.

Vinteren og våren har vært preget av høyt aktivitetsnivå i hele idrettslaget. Det er godt å kunne sette søkelys på å produsere aktivitet igjen og ikke restriksjoner og tilrettelegging av smittevern.

I mars gjennomførte vi årsmøtet og valgkomiteen gjorde en god jobb for å innstille kandidater til styret. Våre medlemmer støttet enstemmig innstillingen fra valgkomiteen og vi har nok en gang fått et kompetent og engasjert hovedstyre. Årsmøtet la rammene for året og styret er klar til å utøve sitt ansvar.

Det er mye som skjer i Stokke IL for tiden, så dette sommerbrevet blir langt! God lesing og God sommer.

 

Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Onsdag 22. juni trådte disse nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret i Norges idrettsforbund.

Retningslinjene er etablert som følge av et uttalt ønske fra idretten og flere andre aktører i samfunnet om en tilstramning av dagens praksis, der en ser at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for ukontrollert filming og distribusjon, langt ned i aldersgrupper.

Se detaljer på følgende link:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/nye-retningslinjer-for-stromming-av-barne--og-ungdomsidretten/

 

Daglig leder

Vår daglig leder, Håkon, har nå snart vært ansatt hos oss i et år. I løpet av tiden han har vært her har vi merket en betydelig avlastning for våre frivillige tillitsvalgte og en mer strukturert måte å følge opp på en rekke områder. Det er en stor fordel av vi har en som kan følge opp samarbeidspartnere, sponsorer og andre på dagtid. Vi ser allerede resultater ved at vi har en økning i søknader på diverse fond og stiftelser som kommer hele idrettslaget til gode.

 

Åpen hall

Når høsten kommer, vil vi kjøre et prøveprosjekt med «åpen hall». Tanken med dette er å gi mulighet for at alle kan komme og «leke» i hallen med typiske hallaktiviteter. Vi ser dette i kombinasjon med oppstart av volleyball. Her vil hallen være åpen, og det vil være opp til de som kommer hvilke aktiviteter de vil gjøre. Det kan være basket, annen ball-lek, håndball, volleyball, etc. Vi vil ha to voksne til stede. Vi håper at dette skal bidra til økt aktivitet og økt rekruttering.

 

Hallprosjektet

Årsmøtet vedtok at styret kunne inngå avtale med entreprenør for fase 1. Styret signerte en slik avtale med Backe Idrettsbygg mandag 20. juni. I løpet av høsten vil vi se resultatet av dette arbeidet og vil da vite mer om vi som idrettslag kan bære et slikt prosjekt. Det blir spennende å se resultatet og en eventuell vei videre.

 

Allidrett

Etter mange års opphold har vi igjen hatt et tilbud om allidrett i Stokke IL. Vi startet opp høsten 2021 med en grense på 20 deltakere i alderen 6-9 år. Vi har nå hatt tilbudet et år og har gjort oss noen gode erfaringer.

I dette tilbudet samarbeider vi også med Aktiv365 som Stokke Ungdomsskole er en del av. Det gjør at vi benytter elever som er med på Aktiv365 som instruktører og på den måten gir vi de en erfaring med å lede treningsgrupper. Dette gjør de i samarbeid med voksne trenere fra gruppene våre og våre koordinatorer for allidrett. Vi planlegger nå for oppstart av nytt år for dette tilbudet.

 

Ungdomsutvalg

Ungdommen i vår klubb er en viktig ressurs og viktig å lytte til. Vi har derfor over noen år hatt unge styremedlemmer i hovedstyret. Vi har også oppfordret gruppene til å ha med 1-2 unge i gruppestyrene.

Det er viktig at vi får, og lytter til innspill fra ungdommen som utgjør en stor andel av vår medlemsmasse. Vi har derfor vedtatt at vi skal opprette et eget ungdomsutvalg. De 4 ungdommene som vi hadde som deltakere på «Lederkurs for ungdom» har fått i oppgave å lage en plan og skissere oppgaver og innhold for et ungdomsutvalg. Når rammene er lagt så skal vi få med flere ungdommer i utvalget, og det er viktig at vi får med ungdom fra alle gruppene våre. Vi er spente på hva de presenterer for styret rett over nyttår.

 

Partneravtale med Sandefjord Håndball

Vi har inngått partnerklubbavtale med Sandefjord Håndball sammen med STIF, Sandar og HG Gokstad. Denne avtalen tror vi skal bidra til å legge til rette for et godt samarbeid og kunne gi tilbud til våre medlemmer som ønsker «å bryne seg» på et høyere nivå enn det vi kan tilby i Stokke IL. Vi har også tro på at vi med denne avtalen vil beholde våre spillere lenger i Stokke IL og på den måten opprettholde tilbud i vår klubb.

 

Kick-off håndball

Håndballgruppa planlegger en kick-off for sesongen 2022/23 den 3. september. Da vil det være åpen hall. Fra klokken 1200-1500 er det for alle, fra 1500-1800 er det for de yngste lagene.

Her er alle velkomne.

 

Anleggsplan

Årsmøtet vedtok den reviderte anleggsplanen og styret har gjort en prioritering av anleggene. Denne prioriteringen skal spilles over til anleggsplanen i Sandefjord Kommune og vil være basis for hvilke anlegg vi kan søke spillemidler for.

 

Stokke Idrettspark og Storås

Vi er stolte av de fine anleggene vi har i Stokke IL. De utvikles stadig og blir bedre og bedre.

På Stokke Idrettspark har vi i forbindelse med NM Petanque fått på plass ny petanquebane, flaggstenger og informasjonsskilt.

I Storås er merkeprosjektet i gang og vi har satt i gang initiativ for å ruste opp «Nordskogstien» i Bokemoa, og koble denne til merkeprosjektet i Storås. På den måten vil vi ha en merket sti fra sentrum, gjennom Storås og videre til Foksrød.

Det undersøkes også om vi kan klare å etablere en Disc-golfbane. Her er vi foreløpig på kartleggingsstadiet, men vi har tro på at vi skal få det til. Mer informasjon når planene begynner å materialisere seg.

Takket være våre «pensjonistgjenger» så holdes våre anlegg i Storås og Stokke Idrettspark vedlike og i orden. Vi er så takknemlige for at pensjonistene vil bruke sin tid på Stokke IL. Tusen takk skal dere ha.

Dersom du er pensjonist og tenker at dette virker som et godt fellesskap å være en del av, så er jeg sikker på at døren står åpen og du ønskes velkommen. Det er bare å ta kontakt, vi trenger alle som vil bidra.

Vi opplever dessverre en del hærverk på våre anlegg. Dette er derfor en oppfordring til dere alle om å informere om at hærverk betyr behov for økt dugnad og økte kostander for å være med i Stokke IL. La oss sammen bidra til å ta vare på våre anlegg.

 

NM Petanque 2022

23.-26. juni 2022 arrangerte Stokke IL NM i Petanque på Stokke Idrettspark. Som forberedelse til NM ble det bygget ny finalebane på området bak tribunene på kunstgress A. Grusbanen ble forberedt og brukt til 70 baner som ble benyttet i de innledende kampene hver dag. Det var en intens uke for de som var involvert i arrangementet, men vi kan se tilbake på arrangementet som en suksess. Godt hjulpet av et strålende vær. Vi har fått mye gode tilbakemeldinger fra spillere og seksjon Petanque.

Takk til alle som bidro til at dette NM kunne gjennomføres.

Man skal ikke se bort fra at det søkes om et nytt NM om noen år.

 

Sommeraktivitet Petanque

Vi har søkt Gjensidigestiftelsen om midler og fått 75000,- for å legge til rette for sommeraktiviteter i Petanque. I samarbeid med ungdommer i Aktiv365 vil vi gjennom sommeren ha et åpent tilbud for vennegjenger og andre som ønsker å prøve spillet. Ungdommene fra Aktiv 365 har dette som sommerjobb. Vi håper på godt besøk, både på banen vår i Melsomvik og på vår nye flotte bane på Stokke Idrettspark.

 

Tine Fotballskole

I år var det igjen mulig å gjennomføre Tine fotballskole. Mandag-onsdag i uken etter skoleslutt deltok 160 barn på arrangementet. Det ble en suksess med mye aktivitet og godt vær.

 

Sandar Cup

12.-14. august er det igjen klart for Sandar cup på vårt anlegg. Dette er Norges største helge-cup i fotball, og Stokke IL er medarrangør. Dette er den største dugnaden for fotballgruppa og vi er avhengige av at mange stiller opp som frivillige.

Planleggingen er godt i gang og de fleste frivillige er på plass. Men det er ikke for sent å melde seg til tjeneste og bli med på årets hyggeligste dugnad. Vi trenger fortsatt å besette noen funksjoner. Ta kontakt med Hildegunn for å melde ditt bidrag.

 

Østlandcup rulleski

I år består Østlandscup rulleski av totalt fem runder, pluss Oslo Skishow i september.

De to første rundene arrangeres i Hemsedal helga 9. og 10. juli, mens finalen arrangeres i Østfold 16. oktober.

Arrangementene varierer fra renn i rulleskiløyper til motbakkerenn, sprint og distanserenn, klassisk og fristil. Østlandscup rulleski er åpen for løpere fra 17 år og eldre, men de enkelte rennene er åpne for utøvere fra 13 år.

I september skal en runde i cupen gjennomføres i Storås.

 

Midtsommerløpene og Camp Stokke

Helgen 17.-19. juni kunne vi igjen ønske velkommen til Midsommerløpene og Camp Stokke. Dette er et populært løp og tilbud som det er godt å kunne arrangere igjen. Arrangementet samler o-løpere fra i alle aldre og det ble et vellykket arrangement.

 

Turorientering

Turorientering er fremdeles populært, og i år har vi også tatt i bruk en ny app som gjør stemplingen lettere. Fint med skogstur på sommeren eller høsten også! Konvoluttene m/kart til salgs på Circle K og Norli. Nå blir det også lagt ut gratis grønne turer på turorientering.no. Grønne turer går på stier/veier og har postplasseringer som enkelt kan nåes med rullestol og barnevogn.

 

Nye kart

Før årets sesong har o-gruppa fått laget to helt nye kart (Vennerød og Bogen nord) i tillegg til at et eldre kart (Feenskogen) er oppdatert.

 

Landsturnstevnet

I disse dager pågår Landsturnstevnet på OCC. Det er Norges Turn og gymnastikkforbund som er ansvarlig for arrangementet, men Stokke IL er tett involvert i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Her samles ca 1000 turnere i alderen 13-91 år. Det anbefales å ta seg en tur og se på aktiviteten som foregår på OCC i disse dager.

 

Informasjonskanaler

Det er utfordringer med å få informasjon ut til alle som trenger det. I noen tilfeller bruker vi e-post (som med dette brevet), men andre ganger er det mer hensiktsmessig å bruke andre kanaler som Facebook.

Stokke IL har en egne sider på sosiale medier

Facebookside (ny): https://www.facebook.com/StokkeIdrettslag

Facebookgruppe (gammel): https://www.facebook.com/groups/StokkeIL/

Instagram: Stokkeidrettslag

Jeg anbefaler alle å følge disse sidene, der kommer det løpende informasjon som kan være greit å få med seg.

 

Grasrotandelen – større potensial

Vi har nå ca 700 som gir sin Grasrotandel til Stokke IL, men jeg tror potensialet er større. Jeg anbefaler derfor å sjekke ut dette. Dette er enkle og kjærkomne inntekter som bidrar til å holde kontingenter og treningsavgifter nede – jeg anbefaler derfor å verve venner og familie til å gi sin andel til Stokke IL.

Hvordan bli Grasrotgiver?

Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli grasrotgiver. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker hos en av våre kommisjonærer eller logge deg inn på nettsiden vår. Du kan søke på grasrotmottakere Her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen (Stokke IL, org nummer 971059321). Søk opp Stokke Idrettslag og velg "tilknytt". Du kan når som helst bytte grasrotmottaker.

 

NM brød

De av dere som husker tilbake til NM2010 husker sikkert at vi da fikk til en avtale med «Baker Marcussen» om et eget NM-brød. Denne avtalen lever i beste velgående og NM-brødet selges fortsatt og Stokke IL mottar 1 krone pr solgte brød.

Så oppfordringen er: kjøp gjerne dette brødet, det er sundt og godt.

 

Avslutning

Sammen skal vi fortsette det gode arbeidet og sørge for at Stokke IL er et bra idrettslag å være en del av. Og så skal vi fortsette å utvikle Stokke IL så vi fortsetter å være relevante. Men først fortjener vi alle en pust i bakken sammen med våre nærmeste.

I 2021 rundet Stokke IL 90 år. Vi har, på grunn av pandemien, dessverre ikke fått anledningen til å feire dette. Vi ser nå på muligheten for å få til en feiring høsten 2022. Mer informasjon om dette kommer.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer!.

 

Vennlig hilsen

Hans Martin Bærefjell, styreleder Stokke IL.