Organisering

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret sammen med daglig leder som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.

Hans Martin Bærefjell
Leder Hovedstyret
leder@stokkeil.no
+ 47 406 39 593

Lars Olborg
Nestleder Hovedstyret
nestleder@stokkeil.no
+ 47 920 54 145

Hildegunn Bjerknes
Leder Fotballgruppa
fotball@stokkeil.no
+ 47 915 17 205

Betzy Helene Røisgård
Leder Håndballgruppa
handball@stokkeil.no
+ 47 977 35 907

Arne Kristensen
Leder Orienteringsgruppa
orientering@stokkeil.no
+ 47 958 97 095

Edvard Gundersen
Leder Skigruppa
ski@stokkeil.no
+ 47 934 31 146

Tim Råke Erlandsen
Leder E-Sport
e-sport@stokkeil.no
+ 47 992 50 171

Inger-Helene Paulsen
Leder Turngruppa
turn@stokkeil.no
+ 47 988 17 517

Vibeke B. Kværhellen
Sekretær
sekretaer@stokkeil.no
+ 47 957 39 275

Thea Cathrine Bredholt
Styremedlem / Støttefond
theacbre@gmail.com
+ 47 948 66 034

Kenneth Mathiassen
Anleggskoordinator
anleggsleder@stokkeil.no
+ 47 917 54 280

Bjørn Vegar Norvang
Styremedlem / Politiattester
politiattest@stokkeil.no
+ 47 413 68 393

Wenche Davidsen
Styremedlem
wenche_davidsen@hotmail.com
+ 47 928 33 299

Julie Aas-Bergsholm
Styremedlem
julie.aasberg@gmail.com
+ 47 416 95 170

Sebastian Laumann
Styremedlem
selbachsebastian@gmail.com
+ 47 934 72 222

Kristoffer Fagertun
Styremedlem
kristun1@gmail.com
+ 47 986 53 880

Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på www.stokkeil.no, kontakt daglig leder Håkon Kjølstad Nilsen på dagligleder@stokkeil.no eller 950 63 785.

Postadresser i Stokke Idrettslag

HovedlagetPostboks 89, 3161 Stokke
OrienteringTassebekkveien 9, 3160 Stokke
TurnPostboks 48, 3161 Stokke
SkiPostboks 18, 3161 Stokke
FotballPostboks 189, 3161 Stokke
HåndballPostboks 138, 3161 Stokke
PetanquePostboks 89, 3161 Stokke
AllidrettPostboks 89, 3161 Stokke
E-sportPostboks 89, 3161 Stokke