Ny i Stokke IL?

Informasjon for deg som er nytt medlem i Stokke Idrettslag

Velkommen i Stokke IL!
Vi vil med dette ønske deg velkommen til klubben vår. Vi håper du vil trives i Stokke IL! Klubben har ca. 1400 medlemmer i alle aldre og på alle nivåer. Alt du trenger å vite om aktiviteten i klubben, finner du på klubbens hjemmeside; www.stokkeil.no.

Ditt medlemskap i Stokke IL styrer du selv gjennom https://minidrett.no, den applikasjonen er sentral for ditt medlemskap og hvilke aktiviteter du er med på i vår klubb.

Grener organisert i 6 undergrupper og 3 utvalg
Stokke IL har 6 undergrupper. Disse er fotball, håndball, orientering, ski, turn og e-sport. I tillegg er petanque, friidrett og allidrett organisert med egne utvalg. Mer detaljert informasjon om aktivitetene i hver gruppe og utvalg finnes på hjemmesidene, men en kort oppsummering nedenfor.

Fotball
Fotballgruppa har lag fra 6 år til senior- og old boys-lag. Vi benytter 2 treningsfelt med gress og to kunstgressbaner. På Stokke Idrettspark er det stor aktivitet både sommer og vinter. Vinterstid har vi 2 kunstgressbaner tilgjengelig for trening. I tillegg benytter vi noen gymsaler til trening for de yngste. 

Håndball
I Stokke Idrettshall foregår mye av håndballgruppas aktivitet. Vi har lag fra 8 år og opp til seniorlag. Vi har lag som samarbeider tett med IL Runar og STIF, og noe av aktiviteten vår foregår på OCC. Les mer under fanen «Håndball» på hjemmesidene våre.

Orientering
Orientering er i hovedsak en individuell idrett, men vi har fellestreninger i gymsalen på Bokemoa skole og ute i naturen. Det er en sosial aktivitet som drives av barn og voksne på ulike nivåer. Les mer under fanen «Orientering» på hjemmesidene våre.

Ski
Skigruppa driver aktivitet for alle fra 6 år og oppover, på ulike nivåer. Vi holder til i Storås Skianlegg, der det er flotte skiløyper om vinteren. Utenom snøsesongen trener vi på barmark i de samme løypene eller driver styrketrening i Stokke Idrettshall. Les mer under fanen «Ski» på hjemmesidene våre.

Turn
Turngruppa har partier for alle fra 3 år og oppover, fra lek og apparatturn for barn til aerobics- og trimpartier for voksne. Dette foregår i Stokke Idrettshall eller på Stokke ungdomsskole. Les mer under fanen «Turn og GymX» på hjemmesidene våre.

Petanque
Petanque passer for alle aldre. Hovedbanen har vi i Melsomvik hvor det til tider er stor aktivitet. Administrativt styres petanque foreløpig direkte av hovedstyret. Petanque har baner i Melsomvik og i Stokke Idrettspark. Les mer under fanen «Petanque» på hjemmesidene våre.

E-sport
E-sport har aktiviteter fra 12 år og oppover. E-sport har lokaler i Stokke sentrum sammen med Frivilligsentralen i det gamle bankbygget. Se mer informasjon på hjemmesidene.

Allidrett
Allidrett er tilbud for de mellom 6 og 8 år som ønsker å prøve forskjellige idretter. Allidrett har tilbud gjennom hele året fra august til juni. Aktiviteter tilpasset de forskjellige årstidene.

Friidrett
Framerunning er en friidrettsdisiplin hvor utøverne bruker en løpesykkel med trehjulsramme med sal og kroppstøtte. Vi håper flere ønsker å prøve denne flotte paraidretten. Administrativt styres friidretten direkte av hovedstyret.

Medlemskap i klubben
Det koster kr 300,- pr år å være medlem av Stokke IL. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på årsmøte. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøter og ha stemmerett der.

I tillegg til denne kontingenten har de ulike gruppene en treningsavgift som varierer fra gruppe til gruppe. Medlemskontingenten for inneværende år sendes normalt ut om våren. Treningsavgiften sendes separat. Treningsavgiften betales digitalt på https://minidrett.no 

I noen idretter må det også betales en «lisens» til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne «lisensen» ligger det ofte en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting.

(Stokke IL er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), og NIF krever at alle som driver aktivitet i en av sine klubber, må være medlem av klubben.)

Dugnader og inntektskilder
Klubben vår er en frivillig organisasjon som krever litt innsats fra alle medlemmer. Alle gruppene bidrar på egne dugnader for sine grupper eller lag. Avvikling av ulike arrangementer, utkjøring av toalett- og tørkepapir samt salg av ulike produkter er vanlige dugnadsaktiviteter. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg, det å dele engasjement gir mye glede.

Vi har også inntekter via sponsorer, og vi tjener litt på grasrotandelen hvor du kan registrere Stokke IL som mottaker av din grasrotandel.

Organisering og møter
I Stokke IL har vi et hovedstyre. Gruppene er også organisert med egne styrer, der lederen deltar i hovedstyret. Det er mange verv som skal fylles. Har du lyst til å bidra organisatorisk, meld i fra om din interesse!

Hvert år i mars avholdes årsmøtet. Saker til årsmøtet må sendes inn til styret senest to uker i forkant. Innkalling finnes på gruppas hjemmeside i forkant. Følg med jevnlig på våre nettsider, der annen nyttig informasjon blir annonsert.

Et lite ord til de foresatte…
Husk at idrett først og fremst skal være moro samtidig med å utvikle oss sosialt og fysisk. Vi har utarbeidet noen foreldrevettregler som vi oppfordrer dere til å lese og følge.

Vi ønsker også deg velkommen i klubben og håper du og ditt barn vil trives!