Innsatspokalen

Innsatspokalen deles ut til en som har lagt ned en innsats uten om det vanlige det siste året som har gått.

ÅrNavn
1980Helge Abrahamsen
1981Arne Moe
1982Wenche Havnås
1983Agnar Haslestad
1984Marit Gundersen
1985Tove Revetal
1986Erling Lund
1987Tom Horntvedt
1988Roger Johansson
1989Inger Abrahamsen
1990Birte Grabow-Egeland
1991Asbjørn Kaspersen
1992Eva Wivestad
1993Inger Nergaard
1994Kari Alsterberg
1995Ruth Klaveness
1996Roar Wirgenes
1997Roy Skeie
1998Jens Gundersen
1999Brit Sørhaug
2000Harald Dalseth
2001Inger Hogsrød Larsen
2002Håkon Sjue
2003Anne Marie Andreassen
2004Thomas Hidle
2005Øyvind Thokle
2006Hanne Thomassen
2007Ingunn Johansson Nordsveen
2008Kari Nygård Johansen
2009Roar Flaatnes
2010Olav Håkon Aas
2011Yngvar Harm
2012Thomas Revetal Kolbekk
2013Svein Fure Larsen
2014Bjørnar Olsrød
2015Aili Samuelsen
2016Joran Sørli
2017«Dugnadsgjengen» i Storås v/Aksel Bogstad
2018Olaf Martin Lode
2019Per Fimland
2020Arne Kristensen
2021Ove Gunnar Jacobsen