Rutiner for bruk av Sandefjords kommune opplevelseskort.

 

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi.

Et enkelt søknadsskjema finner du på denne linken: https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Tilskudd-og-stotteordninger/opplevelseskortet/ Dette skjemaet skal skrives ut, fylles ut og leveres på kontoret hos NAV sammen med dokumentasjon. Søknad som leveres uten dokumentasjon blir ikke behandlet.

Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord.

 

Når et medlem har fått innvilget et opplevelseskort så kan de bruke dette til å dekke en evt. kontingent og treningsavgift i idrettslaget. Medlemmet må da sende følgende info til lagets klubbadmin ansvarlig lag(lagleder):

Navn:

Fødselsdato:

Opplevelseskort nr.:

Hva tilskuddet skal dekke: her må pdf med faktura (hentes av medlemmet i MinIdrett leveres med)

 

Klubbadminansvarlig pr. lag (lagleder) fyller da inn skjemaet som ligger på denne linken: https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Tilskudd-og-stotteordninger/opplevelseskortet/

Navn: Søknadsskjema for lag og foreninger 202x.(.pdf).

Merk: Det er brukerstedene som søker på vegne av brukerne, IKKE innehaverne av kortet og søknadene merkes med kortnummer, ikke med navn.

Skal medlemmet ha dekket både kontingent og treningsavgift via opplevelseskortet må det fylles ut to skjemaer. 

Viktig: bruk alltid organisasjonsnr. 971321059 og kontonummer fra den riktige fakturaen som skal dekkes i skjema. Kontingent og treningsavgift har forskjellige kontoer!

Adresse for søknaden står i skjema. 


Powered by: Bloc