Leder's side

Medlemmer i Stokke IL,

Sommeren er her og "sommerdrettene" våre er igang med sesongen. "Vinteridrettene" avslutter sesongen og starter forberedelsene for neste sesong. Som vanlig er tilbudene og aktiveten i Stokke IL høy i alle grupper. Dette er derfor tiden for å informere litt om hva som skjer fremover.

Avtaler for medlemmer:

Andebu sparebank er blitt ny hovedsponsor. Nærmere info kommer

----------------------------------------------------------


Fokusområder nå og fremover:


Holdningsarbeidet i Stokke IL
Som nevnt i forrige nyhetsbrev så er fokuset i år barneidrett og holdninger i Stokke IL. Arbeidet er godt igang og diskusjonene holdes kontinuerlig i hovedstyret og i gruppestyrene. "Vettreglene" er nå trykket opp i forskjellige formater og tilgjengelig for utdeling. Alle trenere har fått trenervettregler, styrene har fått styrevettregler og foreldrevettreglene deles ut kontinuerlig. Foreldrevett reglene deles ut ved arrangementer. Vi har oggså hengt opp "vettreglene" på alle våre arenaer slik at de skal være synlige og godt kjent for alle.

Dokumentene finnes på hjemmesidene: http://www.stokkeil.no/showpage.asp?id=5368


Kompetanseheving
Vi fortsetter å ha fokus på kompetanseheving for våre tillitsvalgte. Det er mange som i år har deltatt på kurs, både aktivitetskurs g administrative kurs. Vi har startet planlegging og budsjettering for kommende år. Vi ønsker fortsatt å ha et høyt fokus på dette området, både sportslige og administrative ferdigheter skal heves. Ta derfor kontakt med hovedstyret dersom du ønsker å være med på kurs for å øke kompetansen.

Visjon, verdier og mål
Vi fortsetter med fokus på barneidrett, holdninger og tydeliggjøring av hva Stokke IL skal være og hvor vi skal. Vi har i året som har gått jobbet med å få på plass en visjon, verdier og mål for Stokke IL. Dette er et krevende arbeid og et arbeid som det er viktig at alle medlemmer får anledning til å bidra i og gi sine innspill til. Følg derfor med på våre hjemmesider og kom gjerne med innspill, tips og ønsker om hva du mener Stokke IL skal være.

Rent idrettslag
Doping har det siste året fått fokus både i form av noen store doping saker og at doping har kommet på dagorden som er samfunnsproblem utenfor den organiserte idretten. Stokke IL har nå startet arbeidet for å jobbe mot at vi skal bli sertifisert som Rent idrettslag (se www.rentidrettslag.no). Dette er også et arbeid som Vestfold idrettskrets skal ha fokus på i tiden fremover. Det vil derfor fremover komme mer inforasjon rundt dette temaet. Alle som driver organisert idrett og som er over 15 år må ha et bevist forhold til dette. Se også mer informasjon på www.antidoping.no


Barneidrett og holdninger
Etter forrige nyhetbrev har vi fått endel gode innspill, tilbakemeldinger og spørsmål rundt barneidrett og holdninger. Det setter vi pris på. Vi fortsetter arbeidet med dette og kommer tilbake med informasjon når vi har våre "kjøreregler" tydelig beskrevet og gjennomdiskutert og vedtatt. Fortsett gjerne å komme med innspill og problemstillinger som er med på å belyse dette arbeidet.


Levert av IdrettenOnline