Julebrev Stokke IL 22. desember 2021

----------------------------------------------------------

Dette året har også vært preget av annerledeshet og utfordringer for idretten. Vi fikk en kort periode med tilnærmet normal idrettshverdag, men så ble det nedstengninger igjen på slutten av året. Koronapandemien vil ikke helt slippe taket og vi må alle bidra til å gjøre det så vanskelig som mulig for dette viruset å få utfolde seg. 

Året 2021 har brakt nye, ukjente og store utfordringer både for tillitsvalgte, frivillige og aktive. Takk for at dere har bidratt og sørget for at Stokke IL har klart seg godt gjennom disse utfordringene.  Takk for at dere har tatt digitale møter, stengte idrettsanlegg, kompensasjonssøknader, stopp i aktivitet, smittevern og koronahverdag på en god og skikkelig måte.  Takket være deres innsats tror jeg vi klarer oss bedre enn mange andre organisasjoner. Tusen takk.

 

I julebrevet fra Idrettspresident Berit Kjøll skriver hun blant annet:

Måtte 2022 bli «The Best Year Ever»

Om ikke annet vet jeg at denne krisen har tydeliggjort hvor viktig idretten er som en sosial arena, for trivsel og tilhørighet for alle samfunnslag og alle aldre uansett ambisjonsnivå.  Idrettens rolle i det norske samfunnet er blitt veldig synlig – spesielt når den ikke har vært der. Det inspirer og motiverer i alle fall meg.

Jeg vil gjerne også fremheve det vi har skapt og det vi har vedtatt i år.  Organisasjonen har tatt noen store steg mot å bli enda bedre, enda tryggere og mer verdibasert. Å ha utviklet og siden vedtatt etiske leveregler for hele norsk idrett, laget og vedtatt et felles varslingssystem, et nytt etisk råd og en ny påtalenemnd – alt sammen store utviklingstrekk til det beste for idrettsbevegelsen. Takk for jobben.

Norsk idrett er blitt utfordret om menneskerettigheter, barrierer for deltakelse, dialog eller boikott, bærekraft, trakassering, inkludering, kjønnsbalanse, mangfold og spiseforstyrrelser for å nevne noe.  Jeg vet at vi står støtt og at vi stadig utvikler oss.  Tinget i høst vedtok også en ny internasjonal strategi som vil gjøre det enda enklere å stå sammen, fordi vi i all hovedsak er enige om hvor vi står og hvordan vi sammen kan påvirke i positiv retning. Jeg tror det både på kort og lang sikt ytterligere vil styrke norsk idretts posisjon internasjonalt.  Vi skal løfte frem det vi står for, og vi skal gjøre det med kraft og troverdighet.

Jeg ønsker for oss alle at 2022 skal bli «the best year ever».  Vi skal ha OL og Paralympics i Kina, vi skal ha Para-VM i Norge på snø og vi skal hele tiden jobbe for å bli stadig bedre som organisasjon. Og ikke minst skal vi gjøre det enda enklere å være frivillig og sikre at de medlemmene og de frivillige som vi har mistet i pandemien, strømmer tilbake til idretten. I dette arbeidet leder dere an.

Årsmøtet i Stokke IL nærmer seg

Vi er igjen inne i tiden hvor avslutningen av et år foregår og planleggingen for neste er i gang. Styret jobber med budsjetter og planer, mens valgkomiteen jobber iherdig for å finne de beste kandidatene til å styre Stokke IL i 2022.

Det oppfordres til at alle bidrar til å spille inn kandidater til verv i de forskjellige styrer og utvalg.

Årsmøtet er medlemmenes arena for å beslutte hvordan Stokke IL skal drives, hva vi skal fokusere på og hvem som har ansvaret for å styre neste år.

Daglig leder

I løpet av året har vi kunnet ønske en daglig leder velkommen om bord i Stokke IL. Dette er en milepæl for Stokke IL. Dette vil bidra til at vi som idrettslag kan utvikle oss og møte nye utfordringer. Velkommen til Håkon, håper han finner seg til rette. Ta han vel imot, han vil nok treffe de fleste av våre medlemmer etter hvert.

Retningslinjer for allsidighet

Vi har endelig fått på plass retningslinjer for allsidighet i Stokke IL. Styret har jobbet med disse over en tid og endelig kunne vi vedta første versjon på hovedstyremøtet 14. desember 2021.

Norsk idrett har som visjon “Flest mulig lengst mulig”, noe også Stokke IL har som mål gjennom langtidsplanen vår for perioden 2021-2025. 

Hensikten med at Stokke IL nå har utarbeidet retningslinjer for allsidighet er å gjøre det tydelig og forutsigbart hvordan Stokke IL skal legge til rette for allsidighet.

E-sport i Stokke IL

Vår nye gren er etablert og medlemsveksten har vært over all forventning. Vi hadde som mål å ha 50 medlemmer i e-sport inne årsskiftet. Vi har allerede ca 80 medlemmer og det vokser stadig. Det gir oss noen utfordringer. Våre lokaler for e-sport begynner allerede å bli for små. Vi har derfor startet arbeidet med å finne alternativer for nye lokaler.

Allidrett

Etter mange års opphold har vi igjen opprettet tilbudet med allidrett. Vi startet opp høsten 2021 med en grense på 20 deltakere i alderen 6-9 år. Det virker som dette er et tilbud som er populært og vi må etter vårsesongen vurdere om vi skal utvide tilbudet.

I dette tilbudet samarbeider vi også med Aktiv365 som Stokke Ungdomsskole er en del av. Det gjør at vi benytter elever som er med på Aktiv365 som instruktører og på den måten gir vi de en erfaring med å lede treningsgrupper. Dette gjør de i samarbeid med voksne trenere fra gruppene våre og våre koordinatorer for allidrett.

Ungdomsutvalg

Ungdommen i vår klubb er en viktig ressurs og viktig å lytte til. Vi har derfor over noen år hatt unge styremedlemmer i hovedstyret. Vi har også oppfordret gruppene til å ha med 1-2 unge i gruppestyrene.

Det er viktig at vi får, og lytter til innspill fra ungdommen som utgjør en stor andel av vår medlemsmasse. Vi har derfor vedtatt at vi skal opprette et eget ungdomsutvalg. De 4 ungdommene som vi hadde som deltakere på «Lederkurs for ungdom» har fått i oppgave å lage en plan og skissere oppgaver og innhold for et ungdomsutvalg. Når rammene er lagt så skal vi få med flere ungdommer i utvalget, og det er viktig at vi får med ungdom fra alle gruppene våre. Vi er spente på hva de presenterer for styret rett over nyttår.

Storås Skianlegg

Det er fortsatt stor aktivitet i Storås og anlegget utvikles kontinuerlig. Sist er tilkoblingstrase ferdigstilt, noe som gjør at man kan gå på rulleski fra gangstiene ved «gamle e-18» og rett inn i våre anlegg.

Forholdene for å ta seg skiturer nå i romjulen er som vanlig fantastiske. Det oppfordres derfor til å benytte anledningen og få tatt noen skiturer i vårt fantastiske anlegg.

Hallprosjekt

Hall prosjektet har stått litt stille siden 2019, men det er nå tatt ny fart og prosjektet er i gang igjen. Foreløpig er det kartlegginger som foregår. Prosjektet er dreid litt fra tidligere, nå ser vi ikke på en ren basishall, men en flerbrukshall som skal dekke flere av behovene vi ser vi vil ha i fremtiden. Vi tror det er viktig at vi får gjennomført dette prosjektet slik at vi kan møte de utfordringene og behovene vi ser vil komme i fremtiden. Vi må kunne tilby flere og nye idretter i Stokke IL for å være relevante. Det blir spennende å følge forprosjektet som ledes av Erik Marheim. Målet er å kunne presentere planene for årsmøtet i mars.

 

NM Petanque 2022

Stokke IL skal arrangere NM petanque 23.-26. juni 2022. Planleggingen er godt i gang og vi er i rute for arrangementet. Vi ønsker å skape litt engasjement rundt dette arrangementet og oppfordrer alle til å bidra til dette. Vi vil trenge frivillige til å bidra med forskjellige oppgaver under selve arrangementet, det vil det komme informasjon om litt senere. 

 

Pensjonistene i Storås og Stokke idrettspark

Takket være våre «pensjonistgjenger» så holdes våre anlegg i Storås og Stokke Idrettspark vedlike og i orden. Vi er så takknemlige for at pensjonistene vil bruke sin tid på Stokke IL. Tusen takk skal dere ha.

Dersom du er pensjonist og tenker at dette virker som et godt fellesskap å være en del av, så er jeg sikker på at døren står åpen og du ønskes velkommen. Det er bare å ta kontakt, vi trenger alle som vil bidra.

 

Informasjonskanaler

Det er utfordringer med å få informasjon ut til alle som trenger det. I noen tilfeller bruker vi e-post (som med dette brevet), men andre ganger er det mer hensiktsmessig å bruke andre kanaler som Facebook.

Stokke IL har en egne sider på sosiale medier

Facebookside (ny): https://www.facebook.com/StokkeIdrettslag

Facebookgruppe (gammel): https://www.facebook.com/groups/StokkeIL/

Instagram: Stokkeidrettslag

Jeg anbefaler alle å følge disse sidene, der kommer det løpende informasjon som kan være greit å få med seg.

 

Grasrotandelen – større potensial

Vi har nå ca 700 som gir sin Grasrotandel til Stokke IL, men jeg tror potensialet er større. Jeg anbefaler derfor å sjekke ut dette. Dette er enkle og kjærkomne inntekter som bidrar til å holde kontingenter og treningsavgifter nede – jeg anbefaler derfor å verve venner og familie til å gi sin andel til Stokke IL.

Hvordan bli Grasrotgiver?

Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli grasrotgiver. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker hos en av våre kommisjonærer eller logge deg inn på nettsiden vår. Du kan søke på grasrotmottakere Her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen (Stokke IL, org nummer 971059321). Søk opp Stokke Idrettslag og velg "tilknytt". Du kan når som helst bytte grasrotmottaker.

 

NM brød

De av dere som husker tilbake til NM2010 husker sikkert at vi da fikk til en avtale med «Baker Marcussen» om et eget NM-brød. Denne avtalen lever i beste velgående og NM-brødet selges fortsatt og Stokke IL mottar 1 krone pr solgte brød.

Så oppfordringen er: kjøp gjerne dette brødet, det er sundt og godt.

 

Avslutning

Sammen skal vi fortsette det gode arbeidet og sørge for at Stokke IL er et bra idrettslag å være en del av. Og så skal vi fortsette å utvikle Stokke IL så vi fortsetter å være relevante. Men først fortjener vi alle en pust i bakken sammen med våre nærmeste.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Vennlig hilsen

Hans Martin Bærefjell, styreleder Stokke IL.