Varsel

Har du opplevd seksuell trakassering, overgrep, rasisme eller diskriminering i idrettssammenheng?

Les mer om teamet lenger ned på nettsiden.

 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget eller politiet.
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp saken (se hvordan varsle nedenfor).
 • Du er kanskje usikker på om du er utsatt for rasisme eller diskriminering. Du kan lese mer her, under punktet «Hva er diskriminering og rasisme», eller kontakte en av organisasjonene nevnt på slutten i dette avsnittet.
 • Når du sier fra: 
  1. gjør du det mulig for idrettslaget å håndtere saken
  2. bidrar du til å hindre at andre opplever det samme
 • Det blir lettere å følge opp saken dersom du har skrevet ned hva som har skjedd, tid og sted, involverte, foranledning og annen informasjon om saken.
 • Idretten oppfordrer alle som blir utsatt for lovbrudd i form av trakassering, overgrep, diskriminerende eller hatefulle ytringer om å anmelde dette til politiet. For mer informasjon, se www.politiet.no eller kontakt politiet på 02800.
  1. Når du anmelder, får du bedre rettigheter som fornærmet.
  2. Det er viktig for både politiets arbeid og dine rettigheter at du bidrar med god dokumentasjon av saken. Beskriv hendelsen og ta bilde av eventuelle ytringer på internett eller sosiale medier, skriv ned hva som har skjedd og når det har skjedd.
  3. Trenger du hjelp for å anmelde, kan du kontakte Antirasistisk senter. 

Hvordan varsle

 • Si ifra til en du stoler på og be de melde videre til leder i Stokke IL eller politiet på 02800
 • For å varsle til idrettslaget
  1.  Ringe, bruk kontaktskjemaet under eller sende e-post til styreleder
   • mob: 40639593
   • e-post: leder@stokkeil.no (legg ved kort informasjon om saken, e-posten går kun til styreleder)
 • Ringe politiet (02800)
 • Melde det i MinFotball (for de som er tilknyttet fotball, eget valg i app)

Skriv navn på den som varsler, eventuelt skriv "anonym" hvis du ikke vil gå ut med eget navn.

Hvis du ønsker å være anonym, kan du la feltet stå tomt.

Legg ved kort informasjon slik at vi kan ta tak i saken

Oppfølging av meldinger rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep

Norsk idrett har egne retningslinjer mot rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Norges idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer og veiledninger for hvordan det kan rapporteres og hvordan meldinger skal håndteres. Se:

 

Stokke IL ved hovedstyret er ansvarlige for å følge opp varsler/meldinger om overtredelse av disse retningslinjene. Stokke IL har som Norges idrettsforbund nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep.

Det oppfordres derfor til å rapportere alle overtredelser slik at vi kan håndtere disse og følge opp.

Stokke IL har etablert en prosedyre for hvordan vi som idrettslag skal håndtere varsler innen disse temaene.

Vi følger også tett opp at alle trenere, lagledere og andre tett på lag og treningsgrupper har gyldig politiattest og er kjent med retningslinjene.

Vi oppfordrer også foreldre til å snakke med barn og ungdom om temaet.

 

Har du opplevd seksuell trakassering, overgrep, rasisme eller diskriminering i idrettssammenheng?

 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget eller politiet.
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp saken (se hvordan varsle nedenfor).
 • Du er kanskje usikker på om du er utsatt for rasisme eller diskriminering. Du kan lese mer her, under punktet «Hva er diskriminering og rasisme», eller kontakte en av organisasjonene nevnt på slutten i dette avsnittet.
 • Når du sier fra: 
  1. gjør du det mulig for idrettslaget å håndtere saken
  2. bidrar du til å hindre at andre opplever det samme
 • Det blir lettere å følge opp saken dersom du har skrevet ned hva som har skjedd, tid og sted, involverte, foranledning og annen informasjon om saken.
 • Idretten oppfordrer alle som blir utsatt for lovbrudd i form av trakassering, overgrep, diskriminerende eller hatefulle ytringer om å anmelde dette til politiet. For mer informasjon, se www.politiet.no eller kontakt politiet på 02800.
  1. Når du anmelder, får du bedre rettigheter som fornærmet.
  2. Det er viktig for både politiets arbeid og dine rettigheter at du bidrar med god dokumentasjon av saken. Beskriv hendelsen og ta bilde av eventuelle ytringer på internett eller sosiale medier, skriv ned hva som har skjedd og når det har skjedd.
  3. Trenger du hjelp for å anmelde, kan du kontakte Antirasistisk senter.

 

Hvordan varsle

 • Si ifra til en du stoler på og be de melde videre til leder i Stokke IL eller politiet på 02800
 • For å varsle til idrettslaget
  1.  Ringe eller sende e-post til styreleder
   • mob: 40639593
   • e-post: leder@stokkeil.no (legg ved kort informasjon om saken, e-posten går kun til styreleder)
 • Ringe politiet (02800)
 • Melde det i MinFotball (for de som er tilknyttet fotball, eget valg i app)
Powered by: Bloc