Fotballbanene

Leie av baner

Hele anlegget (4 baner):
– Per døgn 10 000,- kr
– Per time 1000,- kr

Per kunstgressbane (KGA eller KGD):
– Per døgn 4000,- kr
– Per time 400,- kr

Per gressbane (B eller C):
– Per døgn 3000,- kr
– Per time 300,- kr

Oppmerking pr. gressbane: 500,- kr

Prisene er eks. mva.

Betingelser:
– Mål skal settes på plass
– All søppel skal ryddes og tømmes i kontainer
– Ved bruk av toalett må dette vaskes etter bruk
– Søppelsekker og vaskeutstyr må leietager med
– Evt. skader må erstattes
– Hvis rydding ikke er tilfredsstillende må leietager betale timespris leie for hver påbegynte time vi bruker til å rydde.
– Ingen bilkjøring på banene