Årsmøte til Stokke IL avholdes den 22. mars 2023 kl. 18.00 i kantinen i Stokkehallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 6. mars 2023 til: leder@stokkeil.no og/eller dagligleder@stokkeil.no

Se innkalling her.