Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt 22.mars 2022 kl. 18.00

Årsmøteinnkalling 2021 Stokke IL

Saksliste_Årsmøte_2021_Stokke_IL

Protokoll Årsmøte 2021 Stokke IL

Stemme- og møterett

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for idrettslag.

Endringslogg: 

17.03.2022 – Rapport fra kontrollutvalget lastet opp

18.03.2022 – Revisjonsrapport lastet opp

21.03.2022 – Forslag til dirigent lagt til saksliste og tydeliggjøring valg av vara, gruppeledere og personlige vara.

23.03.2022 – Vedlegg 22, 23 og 26 rettet i etterkant av årsmøte. Feil i formel på budsjett. 

Ønskes vedlegg fra årsmøte 2021, ta kontakt med dagligleder@stokkeil.no.