Allsidighet i Stokke IL

Retningslinjer for  allsidighet og samarbeid  

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, skilt, stang 
Automatisk generert beskrivelse

Versjon 1.0 – Vedtatt i hovedstyret 14. Desember 2021 

Vårt mål: 

Stokke IL skal være ledende innen sportslig og sosial aktivitet i nærmiljøet, med frihet til allsidighet og mulighet til å satse for dem som ønsker. 

Hensikt  

Hensikten med at Stokke IL har retningslinjer for allsidighet er å gjøre det tydelig og forutsigbart hvordan Stokke IL  skal legge til rette for allsidighet.  

Stokke IL ønsker at alle skal trives og kunne drive med den/de idretten(e) man ønsker, så lenge som mulig.  

Alle som er tillitsvalgte og medlemmer i Stokke IL skal kjenne til hva som er ønskelig og hvordan medlemmer skal møtes i sine ønsker.  
Norsk idrett har som visjon “Flest mulig lengst mulig”, noe også Stokke IL har som mål gjennom langtidsplan for perioden 2021-2025.   

Allsidighet i Stokke IL  

Med allsidighet mener vi at Stokke IL skal gi et variert tilbud til alle som vil drive idrett, uansett  alder og kjønn. Treninger skal være varierte, og det skal legges til rette for at den enkelte  utøver skal ha anledning til å delta i flere aktiviteter.  

Stokke Idrettslag er et breddeidrettslag og vår viktigste oppgave er å skape livslang idrettsglede. Hvordan gjør vi så dette på en best mulig måte?  

Vi mener at:  

 • Barn og unge må få prøve flere aktiviteter  
 • Barn og unge må få bestemme selv  
 • Allsidighet danner det beste grunnlaget for å finne noe man liker  

I Stokke IL ønsker vi at barna skal være i aktivitet gjennom hele året, og gjerne gjennom allsidighet. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette for at barna kan holde på med flere idretter samtidig.  

Ledere og trenere i Stokke IL skal samarbeide med andre idretter/aktiviteter for å unngå  kollisjoner av treninger/turneringer og lignende, så langt det er mulig. Dette gjelder spesielt i overgangen mellom de ulike idretters sesong.  

Prinsipper  

1.  Nesten alle våre idretter har blitt helårsidretter, og vi er enige om at de ulike tilbudene må koordineres slik at man unngår direkte konkurranse om barna. Det skal være praktisk mulig å delta på flere idretter.  

2. I Stokke IL praktiserer vi regler for “vikeplikt og forkjørsrett”. Dette betyr at treningstider og deltakelse på cuper/løp/renn/arrangementer skal koordineres med de andre idrettene i vikepliktperiodene under. Man skal vike for den andres planer i perioden med vikeplikt.  

Inndeling i vinter- og sommeridrett (vikeplikt i konkurranseperiode)

Sommeridretter

 • Fotball  
 • Orientering  
 • Petanque  

Vinteridretter  

 • Ski/langrenn  
 • Håndball  
 • E-sport  
 • Turn  

Tidspunktene for vikeplikt og forkjørsrett er:  

 • Fra høstferien – 1. mai        Vinteridretter har forkjørsrett og sommeridrett vikeplikt  
 • Fra 1. mai – høstferien        Sommeridrett har forkjørsrett og vinteridrett vikeplikt  

3. Alle aldersbestemte lag/treningsgrupper skal ha kontakt på tvers av idrettene mellom trener og/eller lagleder for å i størst mulig grad tilrettelegge for koordinering, og at målsetningen ovenfor blir fulgt.  

4. Allsidighet skal støttes og applauderes. Spillere som driver med flere idretter skal ikke bli nedprioritert av treneren, dersom spilleren ikke får med seg alle treninger og kamper.  

5. Sportslig utvalg / styrene i gruppene har ansvaret for at alle trenere/lagledere har oppdatert kontaktinformasjon og at prinsippene ovenfor blir fulgt.  

Hovedstyret  

Hovedstyret er ansvarlig for å følge opp at retningslinjer for allsidighet følges.  

Gruppene  

Gruppestyrene er ansvarlig for å informere og følge opp at retningslinjer for allsidighet følges i gruppa.   

Trenere og lagledere (støtteapparatet)  

Trenere og lagledere er ansvarlig for å etterleve og legge til rette for at retningslinjer for allsidighet følges i Stokke IL. Retningslinjer skal være et tema på hvert eneste foreldremøte.