Æresmedlemmer

Lars Gjein (1911-1998)
En av dem som var med i laget helt fra starten. Han har vært formann i laget i syv år, 1939-45 og 1954-55. Han var med å bygge opp vårt idrettsanlegg og hadde verv i flere grupper og var spesielt interessert i friidrett. Da klubbhuset ble bygget i 1953 ble det levert mange materialer fra Lars Gjeins bedrift, som det ikke kom noen regning på. Han var aktiv i fotball, ski og orientering.
Utnevnt 3. november 1966

Erling Askjem (1917-2006)

Formann i laget 1959-61. Han var formann i skigruppa i 15 år og var en av ildsjelene i oppbyggingen av Melsombakkene. Han var aktiv i skihopp.

Utnevnt 3. november 1966

Sverre Bergene

Formann i laget 1948-49. Han var en sentral person ved oppføringen av klubbhuset i 1953 og ved utvidelsen i 1976/77. Han var tilsynsmann for klubbhuset i en årrekke. Han var også aktivt med ved anlegget av lagets første gressbane i 1953. Sverre var aktiv i friidrett og fotball.

Utnevnt 1978

Håkon Svendsen

formann i laget 1952-53. Han var kasserer i laget i mange år og var primus motor ved opparbeidelsen av vår første gressbane i 1953. Han hadde tillitsverv i flere av gruppene og var i noen år lagets revisor.

Utnevnt 23. januar 1981

Magnus Jacobsen

Formann i 1935-38 og i 1947. Han har hatt tillitsverv i flere av gruppene. Han var med i oppbyggingen av idrettsanlegget og den første gressbanen og han var lagets revisor i flere år.

Utnevnt 11. november 1981

Hans A. Gundersen (1933-2022)

Formann 1962-66, 1982-87 og 1992-2007. Han satt som leder i 24 år og er den som har hatt ledervervet i Stokke IL flest antall år. Han var formann i fotballgruppa 1955-59 og 1975-77 og har hatt verv i de fleste grupper og komiteer helt fra 1953. Hans har spilt 245 kamper på A-laget i fotball.

Utnevnt 23. november 1991

Kari Alsterberg (1937-2022)

Formann 1975-76 som den første kvinne i ledervervet. Hun har vært leder og styremedlem i turngruppa og i damegruppa og vært kasserer og regnskapsfører i hovedforeningen. Kari har hatt en rekke verv i andre grupper og komiteer og er et typisk ja-menneske. Aktiv i turn.

Utnevnt 26 februar 2003

Jens Gundersen (1930-2018)

Kasserer i fotballgruppa 1954-55 og i hovedforeningen 1956-59. Han var sekretær i hovedforeningen 1969-72, sekretær i fotballgruppa 1962-65, har vært styremedlem i skigruppa og langrennsleder/trener fra midten av 1970-tallet til 2004. Revisor i hovedlaget og varamedlem til arbeidsutvalget. Aktiv i ski og fotball.

Utnevnt 26 februar 2003

Tove Kolbekk Revetal f.1947

Kasserer i trimgruppa 1978-79, sekretær i trimgruppa 1979-82, poenglangrenn 1979-85, leder i turngruppa 1981-97, sekretær i hovedstyret 1999-2008, kurskontakt i turngruppa 2000-05. Ansvarlig for bingo i en årrekke.

Utnevnt 5. mars 2011

Wenche Havnås f.1944

Leder av damegruppa 1978-85, styremedlem i turngruppa 1978-79, leder i turngruppa 1998-2004, sportslig leder i hovedstyret 2010. Har i tillegg vært med i hus- og banestyret, og klubbhuskomiteen i flere perioder. Har vært trener for trimpartier, damepartier og barnepartier. Nestleder i turnkretsen 2009-2011. Wenche har også mottatt Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin fortjeneste medalje i gull.

Utnevnt 5. mars 2011

Ruth Klaveness f.1949
Leder i håndballgruppa 1982-1987, 1998, 2001-2007. Trener i håndballgruppa fra 1970 til utpå 2010-tallet. Aktiv håndballspiller i mange år. Hun har hatt tillitsverv i Vestfold håndballkrets, Stokke IL hovedstyre, Stokke Idrettsråd, valgkomiteen i Håndballforbundet (2 perioder). Hun var frivillig under OL på Lillehammer og hun var ansvarlig for de frivillige under NM 2010 i Stokke.

Utnevnt 5. mars 2011

Tom Horntvedt – «Mr. Snø» f.1954

Tom er i skimiljøet viden kjent, ikke bare i Stokke, men i Vestfold og landet for øvrig. Han ble norgesmester for junior i 1974 og han har i en årrekke vært leder og styremedlem i skigruppa i Stokke IL. Han har også vært nestleder i hovedlaget og har vært med i mange utvalg innen laget. Han har også lagt ned en enorm innsats i Storås, kjent for sin snøproduksjon og flotte løyper. Han var også sentral i forbindelse med gjennomføringen av NM på ski 2010.

Utnevnt mars 2014

Per Sørby f.1945
I 2000 ble det gravd ut ny pumpestasjon. Per gravde og jobbet hele sommeren 2000. Etter 2000 var det prosjekter hvert eneste år, og Per var involvert i dem alle. Per har bygget opp pumpehuset ved Gjennestadvannet sammen med Johan Bue. Det var en jobb som minst hadde kostet oss 1 million hvis vi skulle leid folk til å gjøre det. I 2005 Gravde Per og Tom kabel fra Emet og ned til Arenahuset, grøft for høyspent, vann og kloakk. Videre er det totalt gravd 3,8 km med elektrisk kabel og vann og hydranter i skiløypene fra 2000 – 2005. Tom visste hvordan løyper skulle være, og Per var arkitekten og gjorde jobben. Anlegget i Storås var en av de aller første i Norge i sitt slag – og uten Per hadde vi aldri klart å komme i mål.
Utnevnt mars 2014

Birte Grabow Egeland f.1942

Birte har blitt en naturlig del av Stokke Idrettspark. Dagene du ikke møter på Birte ved hallen og fotballbanene er få. Hun kom inn som en del av Stokke IL på 1980-tallet som forelder til barn som var aktive. Det gikk ikke så lang tid før hun var engasjert som tillitsvalgt og hun kom etter hvert inn i styret i fotballgruppa og en periode som leder av fotballgruppa. Birte har siden vært engasjert og har de siste 20-årene vært materialforvalter i fotballgruppa. Hun har også vært en del av kioskgjengen i Storås, samt stilt med lunsj til pensjonistene i Stokke Idrettspark.

Utnevnt mars 2016

Arne Rolf Johansen f.1941
Arne Rolf startet som aktiv i fotballgruppa og har lang fartstid på A-laget som spiller og trener. Han debuterte på A-laget i 1957 og fikk med seg 405 kamper. I en periode fra 1978 og utover så var han styremedlem i fotballgruppa og i perioder leder av fotballgruppa, og styremedlem i hovedstyret. Han var også helt frem til 1980-tallet trener for aldersbestemte lag. I de senere år har han vært en del av dugnadsgjengen i Storås og i Stokke Idrettspark.
Utnevnt mars 2016

Øivind Anholt f.1939

Øyvind har vært en del av Stokke IL i alle år. Han startet som aktiv og har lang fartstid i fotballgruppa. Det er en stor andel av fotballspillerne i Stokke IL fotball som har hatt Øyvind som trener og kan takke han. 2020 var hans siste år som trener, og det var G2006 som kunne nyte godt av hans kompetanse og engasjement.

Utnevnt mars 2017

Øyvind Thokle f.1938

Øyvind har vært en del av Stokke IL i en mannsalder. Han hadde sin første tid i håndballgruppa hvor han satt i styret i perioden 1988-2003 og i en periode var han styreleder i håndballgruppa. Han har siden 2005 vært en del av «dugnadsgjengen» i Storås og har vært der nesten hver dag. Han er en av de ildsjelene som alltid finner glede i å jobbe for barn og unge, og er positiv og motivert av å få til ting. Han er en stor JA-mann når det gjelder ting som skal gjøres.

Utnevnt mars 2017

Yngvar Harm f.1942

Yngvar har kjørt skiløyper i Stokke i 40 år, først i Bokemoa, Arnadal, Vear og på jordene rundt i Stokke og i de senere år i Storås. Løypene ble kjørt opp så fort det var mulig. Han stiller opp både som løypekjører, som ansvarlig for teknisk vedlikehold av løypemaskinen og deltar som frivillig i snøproduksjon/utkjøring av snø. Som den eneste som har kjørt løypemaskinen har han vært, og er, helt uvurderlig for Stokke IL og skigruppa. Han kjører løyper hver morgen kl 0600 når forholdene tillater det, hele vinteren igjennom. Sporene skal være optimale når de videregående skolene kommer (Wang, Sandefjord og Re) og alle andre som trener og bruker løypene i Storås. Takket være Yngvar så kan Stokke IL skryte av å ha en av de beste skiløypene i landet.

Utnevnt mars 2017

Ragnar Niemi Berg f.1951

Ragnar har vært en del av o-gruppa i mange tiår og har hatt styreverv sammenhengene siden 1980-tallet til han fikk avløsning i 2017. Ragnar er alltid positiv og innsatsvillig. Han stiller opp på alle arrangementer i o-gruppa hvor det er påkrevd med offisielle resultater. Han har vært tidtaker og resultatansvarlig på alle o-gruppas arrangementer i over 25 år. Ragnar har i alle år i tillegg vært aktiv o-løper, og er en av klubbens mest aktive løpere både i Norge og i utlandet. Ragnar har også hatt verv i Vestfold orienteringskrets, de siste årene som vararevisor. Han er nå leder av turorienteringskomiteen i Stokke IL.

Utnevnt mars 2018

Marit Gundersen f.1944 

Marit var leder i damegruppen fra 1979 til og med 1987, totalt 9 år. Deretter styremedlem i samme gruppe i 1988, 1 år. Hun hadde ansvar for vask og utleie av klubbhuset til og med 1987. Marit var leder i kantinekomiteen i håndballgruppa fra 1996 til 1999, og var dermed en viktig brikke i avviklingen av 17.Mai på Moa. Hun satt også i 17. Maikomiteen i 1994, 1996, 1998 og 1999. Hun har jobbet frivillig i skigruppa i snart 40 år. Der har Marit stekt utallige plater med vafler og i mange år laget Marit vaffelrøra til hele arrangementet hjemme på eget kjøkken. Skulle skistua i Storås vaskes og vinduer pusses, var alltid Marit på tilbudssiden. Hun er fortsatt frivillig i skigruppa, og hun er alltid positiv til å bidra i idrettslaget. Hun har også stilt opp på større arrangementer i turngruppa.

Utnevnt mars 2022

Inger Nergaard f.1953 

Inger har vært involvert i Stokke IL og orienteringsgruppa i over 40 år. I løpet av de årene har Inger vært leder i orienteringsgruppa. Hun har også sittet som nestleder i Stokke IL. Da Stokke IL skulle arrangere NM på Ski i 2010 var Inger sterkt involvert i arrangementskomiteen. Hun har vært løpsleder og løypelegger på mange o-løp, medlem av arrangementskomiteen for Sørlandsgaloppen og er fremdeles aktiv som o-løpet for Stokke den dag i dag.

Utnevnt mars 2022