Årsmøte Stokke IL 2020

Styret kaller herved inn til årsmøte i Stokke Idrettslag.

Årsmøtet avholdes på teams onsdag 24. mars 2021 klokken 18.00.


Saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 5. mars 2021 til: leder@stokkeil.no

Saksliste.

Saksliste_Årsmøte_Stokke_IL

Stemme- og møterett

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for idrettslag.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret!


Vedlegg til Årsmøte:

Vedlegg_1_Årsberetning_2020_Stokke_IL.pdf
Vedlegg_2_Årsberetning_2020_Fotball.pdf
Vedlegg_3_Årsberetning_2020_Håndball.pdf
Vedlegg_4_Årsberetning_2020_orientering.pdf
Vedlegg_5_Årsberetning_2020_Ski.pdf
Vedlegg_6_Årsberetning_2020_turn.pdf
Vedlegg_7_Resultatregnskap_og_balanse_2020_Hovedstyret.pdf
Vedlegg_8_Stokke_IL_Resultatregnskap_og_balanse_2020_(total).pdf
Vedlegg_10_Resultatregnskap_og balanse_2020_Fotball.pdf
Vedlegg_11_Resultatregnskap_og_balanse_2020_håndball.pdf
Vedlegg_12_Resultatregnskap_og_balanse_2020_orientering.pdf
Vedlegg_13_Resultatregnskap_og_balanse_2020_ski.pdf
Vedlegg_14_Resultatregnskap_og_balanse_2020_turn.pdf
Vedlegg_15_Budsjett_2021_Hovedstyret.pdf
Vedlegg_16_Budsjett_2021_Hovedstyret_noter.pdf
Vedlegg_17_Budsjett_2021_Fotball.pdf
Vedlegg_18_Budsjett_2021_håndball.pdf
Vedlegg_19_Budsjett_2021_orientering.pdf
Vedlegg_20_Budsjett_2021_ski.pdf
Vedlegg_21_Budsjett_2021_turn.pdf
Vedlegg_22_Budsjett_2021_Stokke IL (total).pdf
Vedlegg_23_Sak 5a -
Vedlegg_24_Sak 5b - 
Protokoll årsmøte_2020_Ski.pdf
Protokoll_årsmøte_2020_Fotball.pdf
Protokoll_årsmøte_2020_Håndball.pdf
Protokoll_årsmøte_2020_orientering.pdf
Protokoll_årsmøte_2020_turn.pdf
Stokke ILs lov
Stokke IL revisjonsberetning 2020.pdf
Protokoll_Årsmøte_Stokke_IL (2021mmdd).pdf
Levert av IdrettenOnline