Informasjon om COVID19 viruset (korona) til medlemmer, forelde og foresatte i Stokke IL

(oppdatert 08. mai 2020, kl 13.30)


De fleste fikk kanskje med seg at regjeringen åpnet litt opp i tiltakene rundt korona i går torsdag 7. mai. Noen av disse lettelsene får også innvirkning på hvordan vi kan utøve organisert idrettslig aktivitet. 


Hovedstyret og gruppestyrene jobber nå med å få oppdaterte retningslinjer og regler klare til mandag 11. mai. De overordnede retningslinjene for Stokke IL er vedtatt og legges nedenfor her. 

De detaljerte reglene for hver gruppe blir klare i løpet av helgen og vil informeres om av gruppene selv.

Overordnede retningslinjer for organisert trening i regi av Stokke IL – 10.5.2020
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.
Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.
Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smitteverntiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:
 • Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Atibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.
Utarbeidelse av detaljerte retningslinjer
 • Gruppestyrene er ansvarlig for å utarbeide detaljerte retningslinjer for sin idrett som tar hensyn til føringer fra Helsemyndigheter, NIF, Særforbund og Stokke IL.
 • Retningslinjene skal beskrive i detalj hvordan det skal legges til rette for aktivitet, hvem som har hvilket ansvar og konsekvenser ved avvik.
 • Retningslinjene forelegges hovedstyret i Stokke IL for godkjenning før de publiseres og iverksettes.

 

Annen informasjon / begrensninger:

Sandefjord kommune ved kommuneoverlegen har besluttet at alle kommunale gymnastikksaler, idrettshaller (Andebuhallen, Bugårdshallen, Helgerødhallen, Jotunhallen, Ormestadhallen, Stokkehallen og Store Berganhallen), Sandefjord svømmehall, Bokemoa bad og Bugården ishall stenges fra 12. mars og på ubestemt tid.

Se: https://www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/koronainfo/tiltak-for-a-hindre-spredning/

 

Stokke Idrettslag følger påleggene og stopper med umiddelbar virkning all idrettslig aktivitet.

 

Hovedstyret følger utviklingen tett og vil holde informasjonen oppdatert på Facebook og hjemmeside.

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/StokkeIL/

Hjemmeside: www.stokkeil.no

 

Spørsmål rundt denne saken rettes til:

 

Hans Martin Bærefjell

Leder Stokke IL

Mob: 40 63 95 93

E-post: leder@stokkeil.no

 

 

 

 

Se gjerne infofilmen tilpasset barn og unge: https://youtu.be/v1W249tl1vA

 

Gode vaner:Levert avIdrettenOnline