Informasjon om COVID19 viruset (korona) til medlemmer, forelde og foresatte i Stokke IL

(oppdatert 11. april 2021, kl 09.50)

 

Sandefjord kommune går til tiltaksnivå 5B fra og med mandag 12. april til og med 22. april. Det vil gjøres en ny vurdering innen perioden er over.

Hovedstyret har diskutert retningslinjene fra Sandefjord kommune og vurdert hvordan det kan legges til rette for organiserte treninger innenfor retningslinjene i Stokke IL.

Tiltaksnivå 5B betyr for Stokke IL at det er:

 • Idrettsaktiviteter er tillatt for barn og unge under 20 år
 • Idrettsaktiviteter for de over 20 år er tillatt UTENDØRS dersom god avstand mellom hver utøver kan holdes. Utstyr (baller, køller, vekter mv) kan ikke deles.
 • Det er ikke tillatt med arrangementer/konkurranser/stevner/kamper/treningskamper/renn/løp mv
 • Møter gjennomføres digitalt
 • Ingen utleie av våre lokaler.

Gruppestyrene i Stokke IL kommer med detaljerte veiledninger for hvordan eventuell organisert aktivitet kan gjennomføres i særidrettene.


Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.

 

Særidrettene vil kunne komme med justeringer på retningslinjer innenfor de aktivitetene som fortsatt er åpne. Mer informasjon om dette vil komme når det foreligger

 

Hovedstyret vedtok nye overordnede retningslinjer for Stokke IL på hovedstyremøtet 17. november 2020. Disse gjelder der det ikke er i konflikt med vedtaket ovenfor. 

De detaljerte reglene for hver gruppe blir klare om kort tid, og vil informeres om av gruppene selv.

Overordnede korona retningslinjer for Stokke IL – 17.11.2020

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og generell 1 meter avstand gjelder. Unntak, se særidretter.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober. 

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten. 

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Gruppene skal ha tydelige retningslinjer som skal være kjent for utøvere, foreldre og tillitsvalgte i gruppa.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Dersom overordnede retningslinjer tillater arrangementer, skal:
  1. Arrangementer kan avholdes utendørs for inntil 200 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle. 
  2. Ved innendørs kan avholdes for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst en meter avstand mellom alle. 
  3. Det skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm. (gruppene må beskrive hvordan i sine retningslinjer)
  4. Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
  5. Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
  6. Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er til stede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
  7. Registrering av publikum skal gjøres med app som er utviklet for Stokke IL (QR kode fås ved henvendelse til webmaster@stokkeil.no)
  8. Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse. 

 

 

Ved gjennomføring av sosiale arrangementer, hvis tillatt, gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Dersom overordnede retningslinjer tillater sosiale arrangementer, skal «Koronaretningslinjer sosiale arrangementer Stokke IL» følges.

Utarbeidelse av detaljerte retningslinjer

 • Gruppestyrene er ansvarlig for å utarbeide detaljerte retningslinjer for sin idrett som tar hensyn til føringer fra Helsemyndigheter, NIF, Særforbund og Stokke IL.
 • Retningslinjene skal beskrive i detalj hvordan det skal legges til rette for aktivitet, hvem som har hvilket ansvar og konsekvenser ved avvik.
 • Retningslinjene forelegges hovedstyret i Stokke IL for godkjenning før de publiseres og iverksettes.

 

Hovedstyret følger utviklingen tett og vil holde informasjonen oppdatert på Facebook og hjemmeside.

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/StokkeIL/

Hjemmeside: www.stokkeil.no

 

Spørsmål rundt denne saken rettes til:

 

Hans Martin Bærefjell

Leder Stokke IL

Mob: 40 63 95 93

E-post: leder@stokkeil.no

 

 

 

 

Se gjerne infofilmen tilpasset barn og unge: https://youtu.be/v1W249tl1vA

 

Gode vaner:Levert av IdrettenOnline