Krav til politiattest

Krav om politiattest i Stokke idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Stokke IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Hovedstyret i Stokke IL har vedtatt at dette skal gjelde for alle trenere og lagledere som er eldre enn 15 år som trener eller er lagleder for lag under 18 år.

Dette gjøres i samråd med:Bjørn Vegar Norvang, e-post: politiattest@stokkeil.no, telefon:  41368393

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis, og den skal leveres til den som søker elektronisk.

Fremgangsmåte:

  1. Dere trenger en bekreftelse på at dere trenger en politiattest. Bekreftelsen skal dere innhente hos ansvarlig for politiattester i Stokke IL, Bjørn Vegar Norvang, før dere sender søknad. Send en mail til politiattest@stokkeil.no med navn, personnr. og hvilket verv dere har. Han fyller ut skjema med bekreftelse og dere får den tilbake pr. mail. (enkelt å legge det ved søknaden)
  2. Når dere har fått bekreftelsen kan dere fortsette prosessen.
  3. Dere skal logge dere inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)
    • Velg formål fra nedtrekksliste (formål er frivillig organisasjoner)
    • Legge ved en bekreftelse av formål som en fått fra idrettslaget. 
    • Vente på svar
  4. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester i Stokke IL, Bjørn Vegar Norvang. Den vises ellers står en uten politiattest. Politiattesten skal ikke sendes til idrettslaget!

De under 18 år må ha foresattes underskrift på søknaden som så den må sendes pr. post til Vardø. Skjema finner du under menyvalget "Politiattest" på https://www.politi.no/tjenester/politiattest. Det blir gjort på samme måte som før - dere leverer utfylt attest til Bjørn Vegar Norvang og han sender det videre. Må vises når en har fått den tilbake. 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Stokke IL 


Levert av IdrettenOnline