Organisering Stokke IL

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.


Hovedstyret:

Hans Martin Bærefjell
Leder Hovedstyret
leder@stokkeil.no
406 39 593

Glenn Lauritsen
Leder Turngruppa
leder@stokkeil.no

922 24 841
 

Stian Svendsen
Leder Fotballgruppa
fotball@stokkeil.no

414 82 255

Tor Edvard Strand
Leder Håndballgruppa
handball@stokkeil.no

+ 47 934 16 566

Jon Harald Bøvre
Leder Orienteringsgruppa
orientering@stokkeil.no

+ 47 472 00 497

Trond Haugstad
Leder Skigruppa
ski@stokkeil.no

+ 47 415 02 027

Hans Magne Holst
Nestleder
nestleder@stokkeil.no

+ 47 959 85 806

Vibeke B. Kværhellen
Sekretær
sekretaer@stokkeil.no
+ 47 957 39 275

Egil Olsrød
Kasserer
kasserer@stokkeil.no

+ 47 950 53 265 

-
Markedskoordinator
markedsleder@stokkeil.no

+ 47

Kenneth Mathiassen
Anleggskoordinator
anleggsleder@stokkeil.no

+ 47 917 54 280

Bjørn Vegard Norvang
Styremedlem / Politiattester
politiattest@stokkeil.no
+ 47 413 68 393

Ann Jorunn Sjöberg
Styremedlem / Støttefond
stottefond@stokkeil.no 
+ 47 995 76 797

Britt Holtskog Hasås
Styremedlem
britthasas@gmail.com 
+ 47 938 38 573

-
-


Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på www.stokkeil.no , kontakt:

WebmasterThomas Revetal Kolbekk
982 560 29webmaster@stokkeil.no

Postadresser i Stokke Idrettslag

HovedlagetPostboks 89, 3161 Stokke
OrienteringTassebekkveien 9, 3160 Stokke
TurnPostboks 48, 3161 Stokke
Ski Postboks 18, 3161 Stokke
FotballPostboks 189, 3161 Stokke
Håndball Postboks 138, 3161 Stokke
Levert av IdrettenOnline