Organisering Stokke IL

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.


Hovedstyret:

Svein Fure Larsen
Leder Hovedstyret
leder@stokkeil.no
+ 47 91552063

Glenn Lauritsen
Leder Turngruppa
leder@stokkeil.no

 

Lars Solberg
Leder Fotballgruppa
fotball@stokkeil.no

+ 47 911 22 743

Elin Olsrød Hansen
Leder Håndballgruppa
handball@stokkeil.no

+ 47 980 82 298

Arne Kristensen
Leder Orienteringsgruppa
orientering@stokkeil.no

+ 47 958 97 095

Trond Haugstad
Leder Skigruppa
ski@stokkeil.no

+ 47 415 02 027

Kjetil Vindskjold
Nestleder
nestleder@stokkeil.no

+ 47xxx xx xxx

Anh Tuan Pham
Sekretær
sekretær@stokkeil.no
+ 47 xxx xx xxx

-
Kasserer
kasserer@stokkeil.no

+ 47 xxx xx xxx

Ole Kristian Didriksen
Markedskoordinator
markedsleder@stokkeil.no

+ 47 xxx xx xxx

Tommy Lundekvam
Anleggskoordinator
anleggsleder@stokkeil.no

+ 47 xxx xx xxx

Tore Olsen
Sportsligkoordinator
sportsligleder@stokkeil.no

+ 47 xxx xx xxx

Torfinn Mikkelsen
Styremedlem
styremedlem@stokkeil.no

+ 47 xxx xx xxx

Bjørn Eidsaune
Varamedlem
E-post
+ 47 xxx xx xxx

Tom Baklid
Varamedlem
E-post
+ 47 xxx xx xxx


Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på www.stokkeil.no , kontakt:

WebmasterThomas Revetal Kolbekk
982 560 29webmaster@stokkeil.no

Postadresser i Stokke Idrettslag

HovedlagetPostboks 89, 3161 Stokke
OrienteringTassebekkveien 9, 3160 Stokke
TurnPostboks 48, 3161 Stokke
Ski Postboks 18, 3161 Stokke
FotballPostboks 189, 3161 Stokke
Håndball Postboks 138, 3161 Stokke
Levert av IdrettenOnline