Årsmøte Stokke IL 2019

Styret kaller herved inn til årsmøte i Hovedlaget.

(Årsmøte er annonsert på Stokke ILs hjemmesider)

Årsmøtet avholdes den 18. mars 2020 klokken 18:00 i kantina i Stokkehallen.

Saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 4. mars 2020 til: leder@stokkeil.no

Saksliste.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 - èn uke før årsmøte her på denne siden.

Stemme- og møterett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst èn måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for idrettslag.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret!


Vedlegg til Årsmøte:

Vedlegg X - 2019 Håndball Årsberetning.pdf


Levert av IdrettenOnline