Organisering Stokke IL

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.


Hovedstyret:

Hans Martin Bærefjell
Leder Hovedstyret
leder@stokkeil.no
+47 406 39 593

Tone Nielsen
Leder Turngruppa
turn@stokkeil.no
+47 938 48 606
 

Hildegunn Bjerknes
Leder Fotballgruppa
fotball@stokkeil.no

+47 915 17 205

Tor Edvard Strand
Leder Håndballgruppa
handball@stokkeil.no

+ 47 934 16 566

Jon Harald Bøvre
Leder Orienteringsgruppa
orientering@stokkeil.no

+ 47 472 00 497

Ida Andrèn
NestlederSkigruppa
nestleder_ski@stokkeil.no
+ 47 934 40 284

Hans Magne Holst
Nestleder
nestleder@stokkeil.no

+ 47 959 85 806

Vibeke B. Kværhellen
Sekretær
sekretaer@stokkeil.no
+ 47 957 39 275

Egil Olsrød
Kasserer
kasserer@stokkeil.no

+ 47 950 53 265 

Lars Olborg
Markedskoordinator
markedsleder@stokkeil.no

+ 47 920 54 145

Kenneth Mathiassen
Anleggskoordinator
anleggsleder@stokkeil.no

+ 47 917 54 280

Bjørn Vegard Norvang
Styremedlem / Politiattester
politiattest@stokkeil.no
+ 47 413 68 393

Thea Cathrine Bredholt
Styremedlem
theacbre@gmail.com 
+ 47 948 66 034

Julie Aas-Bergsholm
Styremedlem
  04julaas@sandefjord365.onmicrosoft.com
+ 47 416 95 170

Peder Bergsholm Kværhellen
Styremedlem
pederbkvaerhellen@gmail.com
+47 480 55 275


Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på www.stokkeil.no , kontakt:

WebmasterVegard Sandven959 25 284webmaster@stokkeil.no

Postadresser i Stokke Idrettslag

HovedlagetPostboks 89, 3161 Stokke
OrienteringTassebekkveien 9, 3160 Stokke
TurnPostboks 48, 3161 Stokke
Ski Postboks 18, 3161 Stokke
FotballPostboks 189, 3161 Stokke
Håndball Postboks 138, 3161 Stokke
PetanquePostboks 89, 3160 Stokke
Levert av IdrettenOnline